BHXH Việt Nam:

Tạo thuận lợi tối đa trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Lê Hà

Ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang nỗ lực chung tay trong công tác phòng chống, dịch Covid-19, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 29/7/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2259/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh); BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân hướng dẫn về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giai đoạn dịch COVID-19.

Công văn số 2259/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam nêu rõ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngành BHXH Việt Nam đang nỗ lực tiếp tục chung tay phòng chống, dịch, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân chủ động, khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và thống nhất với các cơ sở sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT phù hợp với tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế.

Cụ thể, đối với cơ sở khám chữa bệnh chuyển đổi công năng để điều trị người bệnh mắc COVID-19, BHXH tỉnh thanh toán theo quy định về chế độ BHYT đối với chi phí để khám và điều trị bệnh nền, bệnh phát sinh; không bao gồm các chi phí để khám chữa bệnh COVID-19.

Đối với bệnh viện dã chiến mới thành lập tổ chức ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ sở khám chữa bệnh được giao quản lý bệnh viện dã chiến để khám chữa bệnh tại bệnh viện dã chiến. Thống nhất với Sở Y tế để xác định tạm thời hạng bệnh viện và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT như đối với bệnh viện chuyển đổi công năng. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế khẩn trương thực hiện thủ tục xếp hạng; cấp mã đối với bệnh viện dã chiến theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài các nội dung trên, BHXH Việt Nam đề nghị cơ quan BHXH các cấp phối hợp với các cơ sở phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam yêu cầu, cơ quan BHXH các cấp tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Để tạo thuận lợi tối đa trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam lưu ý, đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16-CT/TTg, BHXH tỉnh thông báo và hướng dẫn để người bệnh BHYT được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến...

Người bệnh BHYT được làm các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được Quỹ BHYT hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.

Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, căn cứ danh sách người bệnh được Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến cập nhật, thông báo trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB tổ chức quản lý khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến dưới đủ năng lực.

Có thể nói, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, BHXH Việt Nam đã chủ động bám sát thực tế triển khai chính sách BHYT tại các địa phương, nêu cao quyết tâm chính trị của toàn Ngành trong công tác chung tay cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, chủ động đưa ra các giải pháp hỗ trợ quyết liệt, kịp thời, nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT và phù hợp với tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại mỗi địa phương.