Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng theo quy định mới

Minh Hà

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 85 cán bộ, công chức của 22 Cục DTNN khu vực và các vụ, cục trực thuộc Tổng cục DTNN.

Tham dự hội nghị có ông La Văn Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN; bà Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN; ông Phạm Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ (Tổng cục DTNN); ông La Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đại diện lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc Tổng cục DTNN cùng đông đảo các đại biểu, cán bộ làm công tác đấu thầu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng La Văn Thịnh cho biết, thời gian qua, các Cục DTNN khu vực đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tuy nhiên, để chuẩn bị cho công tác mua lương thực năm 2023 thì việc tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cần thiết.

Thông qua hội nghị  sẽ giúp trang bị thêm kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu tại các Cục DTNN khu vực nắm được để triển khai thống nhất tại đơn vị mình.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN La Văn Thịnh phát biểu tại hội nghị. 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN La Văn Thịnh phát biểu tại hội nghị. 

Thực tế cho thấy, việc chuyển từ đấu thầu truyền thống sang đấu thầu qua mạng đòi hỏi mức độ, yêu cầu tuân thủ của các đối tượng tham gia khác nhau. Từ yêu cầu thực tiễn, tại hội nghị tập huấn, đại biểu chia sẻ, trao đổi để thống nhất, nhận diện các vấn đề có thể gặp rủi ro trong quá trình thực hiện đấu thầu qua mạng, ứng phó kịp thời với những tình huống xảy ra.

“Việc lựa chọn những vấn đề vướng mắc, có cách hiểu khác nhau được đưa ra trao đổi, giải đáp tại hội nghị này là rất hữu ích để triển khai thực hiện quy trình đấu thầu qua mạng đối với lương thực trong ngành DTNN đảm bảo thống nhất, đúng quy định của pháp luật”, ông La Văn Thịnh nhấn mạnh.

Đối với những vướng mắc về đấu thầu mua lương thực qua mạng của các Cục DTNN khu vực, Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ Phạm Việt Hà cho biết, các vấn đề chủ yếu liên quan đến hồ sơ chứng minh ưu đãi; các mẫu kê khai; hướng dẫn ghi mã HS; căn cứ chấm điểm kỹ thuật và đánh giá uy tín nhà thầu; tài liệu nhà thầu phải nộp để chứng minh năng lực sản xuất...

Riêng vấn đề chứng thư số, Vụ trưởng Phạm Việt Hà mong muốn, sau hội nghị tập huấn, tất cả 22 Cục DTNN khu vực thực hiện đấu thầu mua lương thực qua mạng phải thực hiện đồng bộ, giống nhau đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Tiếp đó, tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia La Anh Tuấn đã phổ biến các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu qua mạng gồm: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo Đấu thầu.

Cùng với việc giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản trên, đại diện Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đã giới thiệu, phân tích kỹ về những điểm mới của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, hiện nay, Thông tư số  08/2022/TT-BKHĐT quy định rõ chứng thư số sử dụng trên Hệ thống đấu thầu qua mạng tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Do đó, để đủ điều kiện tham gia đấu thầu qua mạng, các chủ đầu tư, bên mời thầu bắt buộc thực hiện thủ tục xin cấp (mua) chứng thư số công cộng mới và đăng lý sử dụng theo hướng dẫn của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi đăng tải E- HSMT. Khi xây dựng E-HSMT, bên mời thầu cần rà soát quy định của pháp luật có liên quan để đưa ra yêu cầu về nhóm hàng hóa (đây là thông tin không bắt buộc phải điền).

Ông La Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia giới thiệu những điểm mới về đấu thầu qua mạng theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.
Ông La Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia giới thiệu những điểm mới về đấu thầu qua mạng theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

Liên quan đến đánh giá uy tín nhà thầu, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT bổ sung tiêu chí uy tín nhà thầu không được quy định điểm tối thiểu. Về bản chất là không được sử dụng uy tín nhà thầu như một tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. Tiêu chí này nhằm tạo lợi thế cho những nhà thầu không có hành vi vi phạm về uy tín và những nhà thầu vi phạm về uy tín sẽ bị bất lợi hơn nhà thầu không vi phạm khi đánh giá, xếp hạng nhà thầu...

Đại diện Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cũng hướng dẫn chi tiết về các mẫu biểu về: E-HSMT mua sắm hàng hóa; E-HSMT xây lắp; E-HSMT phi tư vấn; E-HSMT tư vấn...

Ngoài hướng dẫn các điểm mới tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, các học viên đã được tập huấn xây dựng E-HSMT qua mạng từ bản demo của Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia; trong đó, tập trung vào hình thức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cũng tại hội nghị, giảng viên đã giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các Cục DTNN khu vực về: Cách tính doanh thu bình quân; việc ghi mã HS; chấm điểm kỹ thuật và đánh giá uy tín nhà thầu...  quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.