Tập trung thu hồi nợ đọng thuế trong tháng cuối năm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tháng cuối năm là cố gắng làm tốt công tác thu khoản nợ đọng 70.000 tỷ đồng tiền thuế để bảo đảm cân đối ngân sách. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015, diễn ra ngày 27/11/2015.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ sau phiên họp Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ sau phiên họp Chính phủ.

Tăng trưởng dự kiến cao hơn mục tiêu 6,5%

Tại phiên họp này, các thành viên Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô 11 tháng tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp. Mặc dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng nhìn chung các chỉ tiêu đặt ra không có đột biến so với kế hoạch đầu năm, chỉ trừ chỉ số CPI tăng thấp hơn so với dự kiến. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội sẽ đạt kế hoạch đề ra, trong đó GDP có thể đạt mức trên 6,5%, tạo nền tảng để đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng cho năm sau khoảng 6,7%.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn một số tồn tại như sản xuất và tiêu thụ nông sản còn khó khăn, một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chiến lược giảm cả về lượng và giá trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn trở ngại, tổng số dư tiền gửi tại ngân hàng từ đầu năm đến nay luôn tăng thấp hơn mức tăng của tổng dư nợ cho vay…

Trong tháng còn lại của năm, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục tập trung hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Trong đó, “tập trung chỉ đạo thu ngân sách trong tháng 12, nhất là cố gắng làm tốt công tác thu khoản nợ đọng 70.000 tỷ đồng tiền thuế để bảo đảm cân đối ngân sách. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cuối năm”, Thủ tướng lưu ý. Đi đôi với đó là điều chỉnh các chỉ tiêu chi ngân sách phù hợp, triệt để tiết kiệm, phân bổ vốn đầu tư trung hạn chặt chẽ, và quan trọng nữa là tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

Ưu đãi đầu tư phải tuân thủ quy định hiện hành

Tại buổi họp báo thường kỳ sau phiên họp Chính phủ, các đại diện thành viên Chính phủ đã trả lời cụ thể về nhiều vấn đề được các phóng viên báo chí quan tâm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về hiện tượng một số địa phương cam kết ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khi cấp giấy phép đầu tư chưa đúng với chính sách thuế hiện hành, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào các quy định tại thời điểm cấp phép.

Vì vậy, các cam kết ưu đãi thuế cũng phải tuân thủ các quy định về ưu đãi thuế tại thời điểm cấp phép. Trong thực tế, có trường hợp các địa phương cấp phép không đúng với chính sách thuế tại thời điểm cấp phép đó. Về nguyên tắc, trường hợp cấp phép không đúng thì địa phương phải rà soát, điều chỉnh lại cho đúng với quy định.

Trong một số trường hợp, việc cấp phép của địa phương liên quan đến các chính sách ưu đãi chưa có quy định rõ thì các cơ quan tham mưu có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu để giải quyết. Theo đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết các trường hợp mà chính sách chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng lưu ý đối với những giấy phép đã cấp phép cho nhà đầu tư với ưu đãi theo đúng chính sách tại thời điểm cấp phép, nhưng trong quá trình thực hiện nhà đầu tư không đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn để được ưu đãi thì khi đó doanh nghiệp sẽ không được ưu đãi.

Giải thích thêm về việc ưu đãi cho hoạt động đầu tư mở rộng, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 đã bổ sung quy định về đầu tư mở rộng. Ngay tại luật và các văn bản hướng dẫn cụ thể, đã nêu rõ các điều kiện về ưu đãi đầu tư mở rộng. Khi đáp ứng các điều kiện, doanh nghiệp có thể lựa chọn ưu đãi theo dự án ban đầu hoặc miễn giảm thuế như với các dự án đầu tư mới. “Trong trường hợp doanh nghiệp có vướng mắc, Bộ Tài chính sẵn sàng giải thích”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết.

Người phát ngôn của Chính phủ đã trả lời câu hỏi: Vừa qua Ngân hàng Nhà nước có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ để cho phép công ty vàng thuộc tập đoàn Besra ở Quảng Nam xuất khẩu gần 400kg vàng, xin cho biết chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc này như sau:
Ngày 24/11/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo: Việc cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Khai thác vàng Bồng Miêu và Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Besra) phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩn trương yêu cầu các công ty nêu trên thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (Công văn số 1536/VPCP-KTTH ngày 5/3/2015 và số 8067/VPCP-KTTH ngày 6/10/2015 của Văn phòng Chính phủ).