Tên trong sổ BHXH không khớp, làm thế nào?

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Ngụy Như Dũng có 11 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và được BHXH TP. Hà Nội cấp sổ BHXH. Nay ông Dũng muốn làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần, nhưng không được cơ quan BHXH chấp nhận vì tên trên sổ BHXH của ông Dũng không khớp với Giấy khai sinh. Vậy, ông Dũng phải làm thủ tục gì để bảo đảm quyền lợi của mình?

Người tham gia BHXH cần làm gì để bảo đảm quyền lợi của mình. Nguồn: internet
Người tham gia BHXH cần làm gì để bảo đảm quyền lợi của mình. Nguồn: internet

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 61 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, thẻ BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì trường hợp của ông phải thực hiện cấp lại sổ do họ và tên trên sổ BHXH không khớp với Giấy khai sinh (trên sổ BHXH ghi 2 tên trong khi Giấy khai sinh và các giấy tờ khác có liên quan chỉ ghi 1 tên và không khớp nhau). 

Để thực hiện việc điều chỉnh nhân thân của ông trên sổ BHXH, ông cần cung cấp hồ sơ theo quy định tại Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 32 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH gửi BHXH TP. Hà Nội để giải quyết, thành phần hồ sơ như sau:

- Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).

- Sổ BHXH.

- Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…).

- Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS) của đơn vị nơi đang làm việc hoặc đơn vị quản lý trước khi ngừng việc hoặc đơn vị quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị cũ đã phá sản, giải thể.

- Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.