Thái Nguyên cần chú trọng phát triển du lịch cộng đồng

PV.

Đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng tới năm 2030, tổ chức sáng 25/12.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý tỉnh Thái Nguyên chú ý phát triển du lịch cộng đồng.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý tỉnh Thái Nguyên chú ý phát triển du lịch cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định chủ trương của Đảng ta luôn xác định du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Sự kiện công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc càng có ý nghĩa hơn khi năm 2016, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt con số kỷ lục trên 10 triệu và Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nói đến Thái Nguyên là nói đến văn hóa trà, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 3 của cả nước sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thắng cảnh hồ Núi Cốc, di tích cấp quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, cùng những nét văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc.

Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, du lịch về nguồn. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc nhằm giúp Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ hơn nữa và khai thác tốt nhất những tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Để triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhất quy hoạch, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Thái Nguyên bám sát quan điểm, định hướng và mục tiêu đã được Thủ tướng phê duyệt. Phát triển du lịch nhưng phải hết sức coi trọng việc bảo tồn, gìn giữ và bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái lòng hồ và khu vực hồ Núi Cốc. Đây là hồ đa mục tiêu, không chỉ để phát triển du lịch mà còn tạo hệ sinh thái, là một yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm cấp nước, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và phòng chống lũ của tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, quy hoạch này có tầm nhìn 10 – 15 năm, tỉnh phải coi trọng quản lý chặt chẽ quy hoạch, theo dõi để bổ sung điều chỉnh khi cần thiết, nhất là trong điều kiện công tác quản lý quy hoạch nói chung không ít nơi còn lơi lỏng.

Đặc biệt, đề nghị tỉnh coi trọng việc kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược vào các dự án thuộc quy hoạch, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh chú ý phát triển du lịch cộng đồng, coi người dân là chủ thể để phát triển du lịch.