Thái Nguyên: Kim ngạch xuất khẩu và vốn đầu tư tăng cao

Theo Thế Bình/nhandan.vn

Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu và tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng cao, qua đó không chỉ góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế năm nay, mà còn tạo tiền đề bứt phá cho năm 2023 và những năm sau.

Ngành dệt may trên địa bàn phát triển mạnh.
Ngành dệt may trên địa bàn phát triển mạnh.

Đến hết tháng 9/2022, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 25,08 tỷ USD, tăng 18,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất khẩu đạt 24,55 tỷ USD, tăng 18,5%, xuất khẩu do địa phương quản lý đạt 516,2 triệu USD, tăng 18,7% so cùng kỳ.

Từ nay đến hết năm, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, tận dụng tốt các thị trường xuất khẩu truyền thống, khai thác tối đa các hiệp định thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu.

Hoạt động khác cũng góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế không chỉ cho năm nay mà còn cho các năm tiếp theo là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn từ đầu năm đến nay ước đạt 39,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so cùng kỳ.

Trong đó, vốn nhà nước ước đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4%, vốn ngoài nhà nước đạt 19 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 13,7 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7% so cùng kỳ.