Thẩm quyền phê duyệt quyết toán với dự án do doanh nghiệp nhà nước đầu tư?

PV.

Giải đáp vướng mắc của ông Trần Vẳn Thêm (Quảng Ninh) về quy định liên quan đến thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án của doanh nghiệp nhà nước đầu tư, cơ quan thẩm tra quyết toán là bộ phận nào trong doanh nghiệp, về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, ngoài các dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư là người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời tại điểm c khoản 2 Điều 9 quy định: “Đối với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt”.

Như vậy, đối với các dự án do doanh nghiệp nhà nước quyết định đầu tư, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp tổ chức thẩm tra quyết toán trước khi phê duyệt.