Tháng 1/2019: khối lượng giao dịch phái sinh bình quân phiên tăng 12,49%

PV.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tại thời điểm cuối tháng 1, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 61.101 tài khoản, tăng 5,94% so với tháng trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

HNX cho biết, trong tháng 1, có 1 mã sản phẩm là VN30F1901 đáo hạn ngày 17/1/2019 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1909 vào ngày 18/1/2019. Tại thời điểm cuối tháng 1 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1902, VN30F1903, VN30F1906 và VN30F1909.

Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 1 đạt 2.875.870 hợp đồng, tăng 12,49% so với tháng trước. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 130.721 hợp đồng/phiên, tăng 2,27% so với tháng trước.

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 12.2018

Tháng 1.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

2.556.483

2.875.870

12,49%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

21.653

22.285

2,92%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tăng 2,92% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 31/1/2019, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 22.285 hợp đồng.  

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối  tháng 1, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 61.101 tài khoản, tăng 5,94% so với tháng trước.

Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm dưới  1% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chiếm 0,34% khối lượng giao dịch.