Tháng 9, khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng 3,05%

PV.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh trong tháng 9 giảm 14,87% so với tháng trước. Tuy nhiên, bình quân, khối lượng giao dịch đạt 81,962 hợp đồng/phiên, tăng 3,05% so với tháng trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, giao dịch trên TTCK phái sinh trong tháng 9 giảm 14,87% so với tháng trước.

Khối lượng giao dịch đạt 1.557.281 hợp đồng so với 1.829.399 hợp đồng trong tháng 8. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 81,962 hợp đồng/phiên, tăng 3,05% so với tháng trước.

    Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 8.2018

Tháng 9.2018

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

1.829.399

1.557.281

-14,877%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

15.320

14.615

3,05%

 Nguồn: hnx.vn

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 4,6% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 28/9/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 14.615 hợp đồng so với 15.320 hợp đồng tại thời điểm cuối tháng 8.  

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối  tháng 9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 46.556 tài khoản, tăng 9,64% so với tháng trước. 

Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (99%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,55% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 8, chiếm 0,32% khối lượng giao dịch. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 0,12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Trong tháng 9, có 1 mã sản phẩm là VN30F1808 đáo hạn ngày 18/9/2018 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1811 vào ngày 19/8/2018.

Tại thời điểm cuối tháng 9 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1810, VN30F1811, VN30F1812 và VN30F1903.

Trong tháng 9, HNX đã chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với CTTNHH Chứng khoán ACB. Như vậy đến cuối tháng 9, đã có 11 CTCK là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên HNX.

Theo ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT HNX, sau hơn 1 năm chính thức vận hành, TTCK phái sinh hoạt động an toàn, hiệu quả và thông suốt. Các phân hệ của hạ tầng công nghệ phục vụ thị trường, bao gồm hệ thống giao dịch, hệ thống bù trừ và thanh toán thị trường, hệ thống công bố thông tin, vận hành thông suốt, ổn định và an toàn.
Hoạt động giao dịch và trao đổi dữ liệu trên hệ thống giữa HNX, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với các thành viên thị trường thực hiện ổn định, chính xác.
Hoạt động giám sát, báo cáo được thực hiện hàng ngày, thông tin thị trường hiển thị đầy đủ trên website của HNX và VSD đảm bảo chính xác, kịp thời và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Tăng trưởng của TTCK phái sinh rất tốt, vượt các kỳ vọng đặt ra. Trong một năm kể từ khi khai trương, TTCK phái sinh đã tăng trưởng rất tốt và ổn định. Thống kê dữ liệu cho thấy, tốc độ tăng trưởng về khối lượng giao dịch trên TTCK phái sinh đã liên tục tăng, tháng sau vượt quá tháng trước. Tính đến hết tháng 7/2018, tổng KLGD của thị trường đạt 9.487.986 hợp đồng.
Có thể thấy, TTCK phái sinh đã trở thành một kênh hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong bối cảnh TTCK cơ sở nhiều biến động. Khối lượng mở OI toàn thị trường năm 2018 ổn định và đạt 16.858 hợp đồng ngày 31/7/2018, gấp 2,1 lần so với thời điểm cuối năm 2017.