Tháng 1, lũy kế vốn đầu tư giải ngân ước đạt 8.150 tỷ đồng

PV.

Đây là con số được Bộ Tài chính công bố trong thông báo mới đây về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2017.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Cụ thể, tính đến ngày 31/01/2017, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước đạt 8.150 tỷ đồng, đạt 2,6% so với kế hoạch Nhà nước giao năm 2017. 

Dự kiến kế hoạch Nhà nước giao năm 2017 (đến thời điểm báo cáo) là 311.192,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 5.700 tỷ đồng, đạt 2,2% kế hoạch (bao gồm: vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 5.700 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch nhà nước giao; vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn Chương trình mục tiêu chưa giao kế hoạch vốn nên chưa thực hiện giải ngân); Nguồn vốn khác giải ngân là 2.450 tỷ đồng, đạt 5,1% kế hoạch năm Kho bạc Nhà nước nhận được từ cơ quan tài chính.