Tháng 11, huy động trái phiếu Chính phủ ước đạt 12.314 tỷ đồng

Theo Đầu tư CK

Tin từ Kho bạc Nhà nước cho biết, tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động 128.118 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 128,1% kế hoạch ban đầu và 91,5% kế hoạch bổ sung, trong đó, riêng tháng 11 ước đạt 12.314 tỷ đồng.

Trong 11 tháng đầu năm 2012, chi thường xuyên ngân sách nhà nước ước đạt 566.850 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện trên 51.800 khoản chi của 23.600 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 736 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định. Trong đó, số thực từ chối thanh toán là 31 tỷ đồng.