Tháng 12: Bình quân mỗi ngày Hải quan thu thuế 1.255 tỷ đồng

Theo baohaiquan.vn

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết ngày 26-12-2016, số thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt hơn 261.849 tỷ đồng, bằng 96,76% dự toán năm 2016. Tính bình quân mỗi ngày làm việc trong tháng 12 ngành Hải quan thu được 1.255 tỷ đồng.

5 ngày còn lại của năm 2016, bình quân mỗi ngày Hải quan phải thu đạt 1.630 tỷ đồng. Nguồn: PV.
5 ngày còn lại của năm 2016, bình quân mỗi ngày Hải quan phải thu đạt 1.630 tỷ đồng. Nguồn: PV.

Chỉ tính riêng trong tháng 12-2016, ước thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong tháng cuối cùng của năm 2016, kim ngạch một số mặt hàng XK chính có xu hướng tăng so với tháng trước, cụ thể: hàng dệt may tăng 5,4%; giày dép tăng 2,7%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 10,3%; cà phê tăng 41,6%; dầu thô tăng 3,7%.

Một số mặt hàng XK lại có xu hướng giảm so với tháng trước: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 11,4%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 4,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ giảm 4,8%; Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 13,6%.

Về NK, trong tháng 12 một số mặt hàng NK chính có xu hướng tăng so với tháng trước: Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng ước đạt 2,85 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước; Sắt thép các loại ước đạt 1,55 triệu tấn, tăng 6,5%, trị giá ước đạt 770 triệu USD, tăng 8,1%; Kim loại thường khác tăng 7,9% và trị giá là 464 triệu USD, tăng 11,9%; Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày ước đạt 450 triệu USD, tăng 0,8%...

Một số mặt hàng NK có xu hướng giảm so với tháng trước như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm giảm 3,2%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,3%; Vải các loại giảm 6,2%; Chất dẻo nguyên liệu giảm 11,8%; Xăng dầu các loại giảm 11,8%; sản phẩm hóa chất giảm 3,5%.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12, tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam ước đạt  32,3 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước; trong đó, tổng kim ngạch XK ước đạt 16 tỷ USD, giảm 0,8% và tổng kim ngạch NK ước đạt 16,3 tỷ USD, giảm 0,5%. 

Với kết quả ước tính trên thì trong năm 2016, tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 349,2 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2015; trong đó tổng trị giá XK ước đạt 175,94 tỷ USD, tăng 8,6% và tổng kim ngạch NK ước đạt 173,26 tỷ USD, tăng 4,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 12-2016 ước thâm hụt 300 triệu USD, bằng 1,9% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, cả năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 2,68 tỷ USD, ngược lại với xu hướng nhập siêu lên tới 3,55 tỷ USD của năm 2015.

Trước đó, theo phân tích của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12-2016, để hoàn thành dự toán thu NSNN 270.000 tỷ đồng còn phải thu 30.826 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày phải thu 1.400 tỷ đồng. Và để hoàn thành chỉ tiêu Bộ giao 275.000 tỷ đồng thì còn phải thu 35.826 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày phải thu 1.628 tỷ đồng.

Chỉ còn lại 5 ngày là hết năm 2016, để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao, toàn ngành Hải quan phải thu hơn 8.151 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày phải thu đạt 1.630 tỷ đồng.

Đến ngày 26-12, mới có 18/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao thu NSNN. Một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có số thu lớn: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đạt 95,5%; Hải Phòng đạt 96%; Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 84,41%.

Trong những ngày còn lại, phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao, toàn ngành Hải quan tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp thu NSNN đã đề ra, đặc biệt là tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK của DN.