Tháng 12: Thị trường trái phiếu Chính phủ huy động được 17 nghìn tỷ đồng

Theo mof,gov,vn

(Tài chính) Tại thị trường sơ cấp, trong tháng 12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 10 phiên đấu thầu, huy động được hơn 17.287 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP), trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 11.589 tỷ đồng; Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 4.648 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.050 tỷ đồng.

Kỳ hạn

Khối lượng gọi thầu

Khối lượng đăng ký

Khối lượng trúng thầu

Vùng lãi suất đặt thầu

 (%/năm)

Vùng lãi suất trúng thầu (%/năm)

2 Năm

6,000,000,000,000

18,740,666,700,000

5,450,000,000,000

7.00-8.70

7.10-8.45

3 Năm

9,300,000,000,000

20,697,142,900,000

6,900,000,000,000

7.18-9.50

7.43-8.50

5 Năm

7,848,000,000,000

8,320,782,700,000

4,645,782,700,000

8.20-9.45

8.40-9.45

10 Năm

1,500,000,000,000

342,000,000,000

292,000,000,000

8.80-9.50

8.90-8.90

Tổng

24,648,000,000,000

48,100,592,300,000

17,287,782,700,000

 

 

Khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 12 tăng nhẹ so với tháng 11 (11,4%). Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 7,10-8,45%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,43-8,50%/năm, 5 năm là 8,40-9,45%/năm, 10 năm là 8,90%/năm. Theo đánh giá từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lãi suất huy động tháng 12  giảm nhẹ từ 0,1-0,2%/năm so với lãi suất huy động tháng 11.

Đối với giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp: Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 12, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 484,4 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 53.618,9 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 2 năm, 12 tháng, 3 năm, và 3-5 năm. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt 75,4 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 7.611,5 tỷ đồng. Trong đó, giá giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 7.891 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 1.146,8 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 2.545 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 1.956 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 528,5 tỷ đồng, không có giao dịch bán của NĐTNN theo phương thức repos.

 

STT

kỳ hạn

khối lượng giao dịch

Giá trị giao dịch

Vùng lợi suất

1

6 Tháng

4,000,000

435,210,000,000

5.8004 - YTM - 5.9004

2

9 Tháng

38,780,000

4,193,823,740,000

5.8501 - YTM - 6.4104

3

12 Tháng

131,758,040

14,571,445,301,240

6.2495 - YTM - 8.0088

4

2 Năm

156,421,191

16,778,040,557,111

0.6575 - YTM - 9.1984

5

3 Năm

84,660,000

9,748,866,000,000

5.0629 - YTM - 9.6051

6

3 - 5 Năm

43,564,774

5,081,383,730,000

3.0386 - YTM - 13.8691

7

5 Năm

500,000

50,346,000,000

8.2999 - YTM - 9.4499

8

5 - 7 Năm

20,080,000

2,252,595,760,000

9.3402 - YTM - 12.5043

9

7 Năm

4,140,000

455,744,520,000

8.1184 - YTM - 12.2719

10

15 Năm

500,000

51,472,500,000

8.9963 - YTM - 8.9963

 

Tổng

484,404,005

53,618,928,108,351

 

*YTM: Yield to Maturity

Đối với giao dịch TPKB trên thị trường thứ cấp: Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 12, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright đạt 500 nghìn trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 49 tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB theo phương thức repos; không có giao dịch TPKB của NĐTNN.