Tháng 7, có 12,352 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

T. Huyền

Thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2019, cả nước có 12,352 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% về số doanh nghiệp và giảm 26,9% về số vốn đăng ký so với tháng 6.

Trong 7 tháng, cả nước có 24,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong 7 tháng, cả nước có 24,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng trong thàng 7/2019, tình hình thành lập doanh nghiệp mới giảm cả về số lượng doanh nghiệp, số vốn đăng ký và số số lao động đăng ký. Cụ thể: Bình quân vốn đăng ký kinh doanh 1 doanh nghiệp đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 23,3% so với bình quân 6 tháng đầu năm; Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 94,9 nghìn người, giảm 15,1%.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, cả nước còn có 2.690 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,9% so với tháng 6; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 2.501, tăng 6,4% so với tháng trước; doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể có 2.471, giảm 15,7% so với tháng trước; doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.434 giảm 1,4% so với tháng 6.

Như vậy, trong 7 tháng năm 2019, cả nước đã có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 999,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức cao nhất trong những năm trở lại đây và cũng là tín hiệu tốt cho nền kinh tế nói chung và phản ánh sức khỏe của các doanh nghiệp mới tham gia thị trường.

Nếu tính cả 1.476,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2019 là 2.476,3 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, có 24,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên 103,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm nay là 743,9 nghìn người, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 7  tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 7 tháng năm nay là 23,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Có 9,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, 8,4 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 90,4% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 18,9%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1 nghìn doanh nghiệp…

Đặc biệt, trong 7 tháng đầu năm 2019 ghi nhận, cả nước có 1,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; 21,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 27,2%; 56,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,4%.