Tháng 9, các chỉ số và thanh khoản thị trường đều giảm

PV.

Tháng 9 ghi nhận xu hướng thị trường chứng khoán giảm cả về các chỉ số lẫn thanh khoản thị trường. Khối ngoại cũng thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 2.623 tỷ đồng.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu trên HOSE tháng 9 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân giảm.
Thanh khoản thị trường cổ phiếu trên HOSE tháng 9 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân giảm.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.132,11 điểm, giảm 11,59% so với tháng 08 và giảm 24,44% so với cuối năm 2021.

Phần lớn các chỉ số cũng trong tình trạng tương tư như: VNAllshare đạt 1.123,09 điểm, giảm 12,03% so với tháng 08, và giảm 28,07% so với cuối năm 2021; VN30 đạt 1.152,01 điểm, giảm 11,48% so với tháng 08 và giảm 24,99% so với cuối năm 2021.

Một số ngành ghi nhận mức giảm được thể hiện tại các chỉ số: ngành công nghiệp (VNIND) giảm 14,52%; ngành tài chính (VNFIN) giảm 13,26%; ngành năng lượng (VNENE) giảm 12,31%...

Cũng theo thống kê của HOSE, thanh khoản thị trường cổ phiếu trên HOSE tháng 9 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 13.396 tỷ đồng và 527,18 triệu cổ phiếu, tương ứng giảm 14,16% về giá trị bình quân và 15,90% về khối lượng bình quân so với tháng 08.

Trong tháng 9/2022, khối lượng giao dịch bình quân chứng quyền có bảo đảm (CW) đạt khoảng 28,17 triệu CW với giá trị giao dịch bình quân là 14,21 tỷ đồng; tương ứng giảm 11,67% về khối lượng bình quân và 31,33% về giá trị bình quân so với tháng 08/2022.

Về giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 37.328 tỷ đồng, chiếm gần 7,00% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 2.623 tỷ đồng.       

Trong tháng 9, trên HOSE có 01 mã chứng chỉ quỹ (Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4), 01 mã chứng chỉ quỹ ETF (Quỹ DCVFMVNMIDCAP) và 60 mã CW mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch.

Đến hết tháng 9/2022, trên HOSE có 39 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 01 doanh nghiệp duy trì vốn hóa trên 10 tỷ USD (Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam).

Tính đến hết ngày 30/09/2022, có 577 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 400 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 10 mã chứng chỉ quỹ ETF, 162 mã chứng quyền có bảo đảm và 02 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 136 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,50 triệu tỷ đồng, giảm 11,55% so với tháng trước, tương đương 53,63% GDP năm 2021 (GDP theo giá hiện hành).