Tháng 9, số thu do cơ quan thuế quản lý đạt 53.500 tỷ đồng

PV.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, trong tháng 9/2016, số thu do cơ quan thuế quản lý đạt 53.500 tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán pháp lệnh và bằng 113,2% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tính đến hết tháng 9, tổng thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt 597.962 tỷ đồng (không bao gồm các khoản từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp). Con số này bằng 73,9% so với dự toán.

Có 11/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá; các khoản liên quan đến đất đạt cao, nhiều khoản đã hoàn thành dự toán năm. Còn 5/6 khoản thu đạt thấp, chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán như: khu vực doanh nghiệp nhà nước, thu cổ tức và lợi nhuận, thu phí – lệ phí.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được nhận định do tình hình kinh tế vẫn có nhiều khó khăn, thách thức như tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm chững lại; hiệu quả đầu tư chưa cao; năng suất lao động tăng chậm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp; số doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm ngừng nghỉ kinh doanh còn lớn... đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu ngân sách.

Theo Tổng cục Thuế, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu nội địa năm 2016, trong quý cuối cùng của năm, ngành Thuế sẽ thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về Chính phủ điện tử, cung cấp các dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet.

Đồng thời, Tổng cục Thuế giao các địa phương tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc nộp vào ngân sách; quyết liệt triển khai công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế; chú trọng kiểm tra, giám sát kê khai thuế.