Tháng đầu năm 2023, thu ngân sách bằng 11,3% dự toán

Trần Huyền

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thu ngân sách ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022 .

Trong đó, thu nội địa ước đạt 160,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2022; Thu từ dầu thô ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán, tăng 67,7% so cùng kỳ năm 2022; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 28 nghìn tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán, bằng 65% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng, có 09/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (đạt trên 8% dự toán), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 14,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 15,2%; Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 16,1%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 8,1%; Thu phí - lệ phí ước đạt 10,2%...

Trong khi đó, có 11/20 khoản thu đạt dưới 8% như: Thu lệ phí trước bạ (7,2%); Tiền sử dụng đất ước đạt 6,0%; Thuế bảo vệ môi trường ước đạt 3,1%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 4,4%; Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 2,0%...

Bộ Tài chính cho biết, so với cùng kỳ, có 07/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 23,1%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 27,4%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước tăng 31,5%; Thu từ hoạt động xổ số ước tăng 150,9%; Thu khác ngân sách ước tăng 81,1%...

Ngoài ra, có 13/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ như: Thuế thu nhập cá nhân ước bằng 73,7%; Thuế bảo vệ môi trường ước bằng 39,3%; Lệ phí trước bạ ước bằng 60,2%; Phí - lệ phí ước bằng 85,4%; Thu tiền sử dụng đất ước bằng 43,0%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 30%...

Do tháng đầu tiên của năm 2023 và trùng vào dịp Tết nguyên đán nên trong tháng 1, cơ quan Thuế mới thực hiện được 1.867 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 2,33% kế hoạch năm 2023 và bằng 52,95% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 1.882 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 13,08% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 2.588,3 tỷ đồng, bằng 77,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong lĩnh vực hải quan, từ ngày 16/12/2022 đến 15/01/2023, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý  546 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 196 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan cũng đã khởi tố 02 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 03 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 14,5 tỷ đồng. Đồng thời, hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 23 vụ/31 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 14 vụ.

Chi cân đối ngân sách bằng 5,5% dự toán

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác chi ngân sách nhà nước cũng được Bộ Tài chính điều hành đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 74,9% tổng số chi ngân sách nhà nước). Đồng thời, tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn.

Theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 1/2023 ước đạt 114,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,5% dự toán. Riêng chi đầu tư phát triển, do trong tháng, các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2022.

Đồng thời, hiện đang trong quá trình phân bổ, giao chi tiết và thông báo kế hoạch vốn năm 2023 cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi tháng 1/2023 đạt thấp, ước đạt 1,8% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 1,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong tháng đầu năm 2023, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương tiếp tục được đảm bảo. Trong tháng, Bộ Tài chính đã phát hành gần 32,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,51 năm, lãi suất bình quân 4,54%/năm.