Thành công trong vai trò Chủ tịch ASOSAI góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam

Huyền Thu

Chiều ngày 19/10/2021, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) 2018-2021 và Đại hội ASOSAI 15. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, việc chủ trì đăng cai tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14 và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021 đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước Việt Nam nói chung và Kiểm toán Nhà nước nói riêng trên trường quốc tế. Việc lựa chọn chủ đề của Đại hội ASOSAI 14 cũng như Tuyên bố Hà Nội: “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” phù hợp với xu thế chung của thời đại.

Với việc chủ trì tổ chức cuộc kiểm toán việc quản lý nguồn nước sông Mê Kông gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Kiểm toán Nhà nước đã cùng với các cơ quan kiểm toán tối cao tham gia cảnh báo với các quốc gia xung quanh sông Mê Kông về việc giữ gìn cảnh quan môi trường.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, thông qua việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước có dịp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ, hoàn thiện các chuẩn mực hướng tới áp dụng các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế. Thành công trong vai trò Chủ tịch ASOSAI là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Kiểm toán Nhà nước với các ban đảng, các ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh khẳng định, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. Đây là thành công mang tính dấu ấn, phát huy được truyền thống hợp tác quốc tế tốt đẹp của Kiểm toán Nhà nước trong nhiều năm qua.

Trong suốt quá trình thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của lĩnh vực kiểm toán công trong khu vực cũng như thế giới. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã cùng các thành viên Ban điều hành dẫn dắt ASOSAI thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược ASOSAI và Tuyên bố Hà Nội về Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, với vai trò là thành viên Ban điều hành ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024, Kiểm toán Nhà nước cam kết sẽ đóng vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm, cùng các thành viên Ban điều hành thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI, phát huy vị thế cơ quan kiểm toán tối cao uy tín, trách nhiệm, hiệu quả trong khu vực và quốc tế.