Thanh khoản tờ khai với phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập tái xuất

Theo mof.gov.vn

Giải đáp những vướng mắc của Công ty cổ phần Dịch vụ Logictic Đại Cồ Việt, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh về việc thanh khoản tờ khai tạm nhập đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quy vòng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn giải đáp:

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/01/2015 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập tái xuất;

Căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại các Điều 49, Điều 50, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện chưa hàng hóa theo phương thứ quay vòng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì không được thực hiện thanh khoản hồ sơ cho các lô hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, hệ thống sẽ tự động thanh khoản tờ khai trên hệ thống.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải theo dõi lượng hàng tạm nhập, tạm xuất còn tồn đọng để thực hiện việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập với cơ quan hải quan.