Thành phố Hồ Chí Minh rà soát thuế nhập khẩu ô tô làm quà biếu, tặng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo kế hoạch của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, năm 2017 cơ quan này sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề thanh tra kiểm tra vào các lĩnh vực có rủi ro cao. Trong đó tiếp tục và mở rộng rà soát, xử lý ô tô nhập khẩu là quà biếu, quà tặng.

Ô tô nhập khẩu làm quà biếu, tặng sẽ bị kiểm tra về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Ảnh: NM.
Ô tô nhập khẩu làm quà biếu, tặng sẽ bị kiểm tra về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Ảnh: NM.

Theo kế hoạch của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, năm 2017 cục thuế sẽ tiếp tục tăng cường thu thập thông tin, phân tích chuyên sâu các rủi ro về thuế, tiếp tục triển khai các chuyên đề thanh tra kiểm tra vào các lĩnh vực có rủi ro cao; trong đó thực hiện thường xuyên và nâng cao hiệu quả chuyên đề giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ, hoạt động kinh doanh có dấu hiệu chuyển giá.

Đặc biệt, cục thuế cũng sẽ quyết liệt hơn đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp có ưu đãi, miễn giảm, kinh doanh xăng dầu đầu mối; mở rộng rà soát, xử lý ô tô nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, đẩy mạnh rà soát, xử lý đối với kinh doanh các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; triển khai chống thất thu đối với kinh doanh du lịch theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã phân công, phân bổ nhiệm vụ một cách khoa học, phù hợp với nguồn nhân lực hiện có để đảm bảo thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng cục Thuế và đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, cục thuế cũng quán triệt đến tất cả công chức thuế nói chung và công chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nói riêng thực thi công vụ phải chấp hành đúng quy định pháp luật; tuân thủ nghiêm quy trình của ngành thuế, ứng xử văn minh, không thực hiện các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực đối với người nộp thuế; cần phải nghiên cứu, nắm bắt kỹ chính sách để giải thích, hướng dẫn tận tình cho người nộp thuế.

Qua các cuộc thanh, kiểm tra chuyên đề, cục thuế cũng sẽ đúc kết kinh nghiệm, xây dựng thành cẩm nang thanh, kiểm tra các chuyên đề để dễ tham khảo, phổ biến đến các đơn vị và cán bộ công chức thanh tra, kiểm tra để nghiên cứu, tham khảo áp dụng trong thực tiễn.