Thanh tra, kiểm tra phòng chống gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế

PV.

Ngày 04/06/2017, Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 2959/BYT-BH gửi Sở Y tế các địa phương, các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các bộ ngành về việc thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, nhằm làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-BYT, Bộ Y tế đã ban hành công văn yêu cầu:

Một là, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành: Tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế do cơ quan BHXH phát hiện và các trường hợp mà báo chí đã nêu, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính về y tế và các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

Hai là, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh, cơ sở khám chữa bệnh: Chủ động kiểm tra và triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí đối với người bệnh bảo hiểm y tế, chống hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Đồng thời, phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố rà soát lại các hồ sơ thanh toán sai thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sai mức hưởng, đề nghị thanh toán trùng chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, dữ liệu mã hóa không đúng danh mục dùng chung.

Tại công văn, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 15/6/2017.