Hà Nội:

Thanh tra về an toàn lao động, bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp

PV.

Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ký quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại 35 doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội.

Tại các DN được thanh tra, đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại DN. Nguồn: Internet
Tại các DN được thanh tra, đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại DN. Nguồn: Internet

Theo đó, thời hạn thanh tra tại doanh nghiệp từ 01 đến 02 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại doanh nghiệp.

Cũng theo các quyết định, tại các doanh nghiệp được thanh tra, đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.

Qua kết quả thanh tra để đánh giá về việc thực hiện pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, phát hiện những vi phạm cần khắc phục, hướng dẫn thực hiện theo đúng pháp luật.

Đồng thời, các đoàn thanh tra sẽ có kiến nghị, và đưa ra các biện pháp xử lý những vi phạm pháp luật, có kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có).

Trong số 35 doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp, khu chế xuất được thanh tra đợt này có một số doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam); Chi nhánh Nội Bài của Công ty TNHH Yamaha Motor VN; Chi nhánh Nội Bài của Công ty TNHH Yamaha Motor VN; Công ty TNHH thời trang Star; Công ty TNHH Panasonic Industral Devices Việt Nam…