Thành viên tạo lập thị trường đầu tiên trên thị trường chứng khoán

PV.

Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán IB vừa trở thành thành viên tạo lập thị trường đầu tiên trên thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 4/8/2017, HNX đã có quyết định chấp thuận tư cách thành viên tạo lập thị trường cho CTCP Chứng khoán IB (IBSC). Theo đó, CTCP Chứng khoán IB là thành viên tạo lập thị trường thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch của HNX.

CTCP Chứng khoán IB là nhà tạo lập thị trường đầu tiên trên HNX cũng như trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã chứng khoán VTL của CTCP Vang Thăng Long, hiện đang niêm yết và giao dịch trên HNX, là mã chứng khoán đầu tiên được CTCP Chứng khoán IB ký hợp đồng tạo lập thị trường.

CTCP Chứng khoán IB là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết của HNX từ năm 2008 và thành viên hệ thống đăng ký giao dịch từ năm 2009. Công ty được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Theo HNX, điều kiện để một CTCK có thể đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường gồm: Là thành viên giao dịch chứng khoán của Sở GDCK đồng thời là thành viên lưu ký của VSD; Được cấp phép đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; không có lỗ lũy kế; tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần; tỷ lệ vốn khả dụng liên tục trong 12 tháng gần nhất lớn hơn 220%; có hệ thống kết nối giao dịch thực hiện nghiệp vụ tạo lập thị trường.