Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 2809/TCT-CS trả lời vướng mắc của Cục Thuế tỉnh An Giang tại Công văn số 387/CT-KTrT2 ngày 9/3/2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công văn số 2809/TCT-CS nêu rõ, tại Điều 7 và Điều 72 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về nghĩa vụ của người nộp thuế (NNT) và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về NNT.

Cụ thể, tại Điều 7 quy định về nghĩa vụ của NNT, cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

Tại Điều 72 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về NNT, các cơ quan sau đây có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế: Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác có trách nhiệm cung cấp nội dung giao dịch qua tài khoản của NNT trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan quản lý thuế.

Tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016) hướng dẫn về chứng từ thanh toán qua ngân hàng như sau:

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định.

Tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

“Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với DN thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế TNDN theo kê khai.”

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh An Giang: Trường hợp, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tài Trường Thịnh đăng ký thành lập DN tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, nhưng thực tế các hoạt động giao dịch mua, bán đều được thực hiện ngoài địa bàn đăng ký thành lập DN.

Công ty không thường xuyên có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký thành lập DN như: Văn phòng làm việc không thường xuyên mở cửa, không có bộ máy làm việc, không có kho hàng thì cần tuân thủ theo các quy định sau:

Một là, về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5669/TCT-CS ngày 18/12/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Kon Tum. Theo đó, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh An Giang tại Công văn số 387/CT- KTrT2 ngày 9/3/2017: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tài Trường Thịnh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư tại tỉnh An Giang theo quy định.

Hai là, về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), theo trình bày nêu trên của Cục Thuế tỉnh An Giang thì Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tài Trường Thịnh có nhiều dấu hiệu rủi ro. Trường hợp, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tài Trương Thịnh đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu là bột mỳ mua của DN trong nước và vận chuyển thẳng về cửa khẩu (không qua kho hàng của Công ty) để làm thủ tục xuất khẩu sang Campuchia cho khách hàng Công ty TNHH HOR CHHENG (Địa chỉ: 1 AEO, ST.161. SANGKAT VALVONG, KHAN 7 MAKARA, PHNOMPENH, CABODIA).

Tại Giấy báo có Thông báo nhận tiền thanh toán hàng hóa xuất khẩu từ Ngân hàng bên nhập khẩu Campuchia (Ngân hàng Sacombank PHNOMPENH, CABODIA) không phản ánh thông tin khách hàng và hợp đồng mua bán hàng hóa nêu trên mà chỉ ghi nội dung thanh toán cho Tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang triển khai thực hiện một số nội dung sau:

(i) Thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế GTGT tại DN;

(ii) Phối hợp với: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xác minh tình hình hoạt động kinh doanh, kê khai, nộp thuế GTGT của bên bán hàng hóa cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tài Trường Thịnh, cơ quan thuế quản lý cơ sở kinh doanh thực hiện vận chuyển hàng hóa cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tài Trường Thịnh từ nơi mua hàng đến cửa khẩu xuất khẩu hàng hóa để xác minh tình hình hoạt động, kê khai, nộp thuế;

(iii) Gửi văn bản đề nghị ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng có liên quan cung cấp nội dung giao dịch, thông tin về chứng từ thanh toán qua ngân hàng giữa Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tài Trường Thịnh và các khách hàng trong nước, khách hàng tại Campuchia theo quy định.