Thể chế chính sách thuế ngày càng minh bạch

PV.

Với phương châm “cải cách công tác quản lý thuế và phí, lệ phí thống nhất, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện”, ngành Thuế đã không ngừng nỗ lực trên tiến trình cải cách hành chính Thuế một cách toàn diện và mang lại hiệu quả tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế theo Đề án 30C, 5 năm qua, ngành Thuế đã tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời gian khai thuế, nộp thuế để giảm tần suất và chi phí thực hiện cho người nộp thuế; sửa đổi cơ chế uỷ nhiệm thu gắn với việc tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy chi cục thuế.

Đồng thời, ngành Thuế cũng chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đại lý thuế, hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; Thay đổi phương pháp tính thuế, mức thuế theo hướng đơn giản để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Về quy trình nghiệp vụ quản lý, toàn hệ thống thuế đã tiến hành và rà soát để sửa đổi bổ sung 44/70 quy trình, nhất là các quy trình liên quan trực tiếp đến người nộp thuế; thường xuyên theo dõi, thống kê và kiểm soát, công khai danh mục các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa” cơ quan thuế các cấp; đồng thời thực hiện yêu cầu rà soát giảm tối thiểu 10% và đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã chủ động phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an, cơ quan tài nguyên môi trường tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc cấp đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, chứng nhận con dấu cho DN và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động SXKD của DN và nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian cung cấp các dịch vụ công cho người nộp thuế.

Ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố then chốt để cải cách thể chế

Ngành Thuế xác định, bên cạnh công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuế, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin được coi là yếu tố then chốt để thực hiện cải cách hành chính thuế. Những năm qua, ngành Thuế luôn chủ động, kịp thời sửa đổi, nâng cấp các chức năng quản lý thuế dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết tích hợp, tự động hóa cao.

Trên cơ sở hệ thống dữ liệu tập trung bước đầu đã xây dựng tại Tổng cục Thuế để hỗ trợ việc khai thác, tra cứu thông tin về người nộp thuế và trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý liên quan. Ngành Thuế đã việc xây dựng và triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để chuyển đổi và thay thế 16 ứng dụng quản lý thuế hiện hành,

Đồng thời, ngành Thuế đã triển khai thực hiện quy trình, thủ tục cấp mã số thuế TNCN, đăng ký thuế, xử lý kê khai và kế toán thuế, quản lý thu nợ thuế TNCN thống nhất trong toàn ngành.

Nhờ đó, tất cả các mẫu biểu, thủ tục, trình tự về khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế.., đã được sửa đổi, bổ sung đơn giản hóa cho phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giảm thời gian thực hiện cho DN.

Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, ngành Thuế đẩy mạnh việc kê khai, nộp thuế điện tử thông qua việc kết nối hệ thống ứng dụng với các nhà cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng Internet (T-VAN), hình thành cơ sở pháp lý trong thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc xây dựng ứng dụng hỗ trợ đáp ứng được các nghiệp vụ cơ bản của kế toán thuế nội địa trong việc tiếp nhận và xử lý dữ liệu vào hệ thống, tạo cơ sở quan trọng để cơ quan Thuế đưa ra các quyết định, các chính sách kịp thời nhằm tăng cường công tác quản lý thuế.