Ngày 1/11, cổ phiếu của 4 công ty sẽ cùng lên giao dịch trên UPCOM

PV.

Đó là thông tin vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố. Được biết, tổng giá trị đăng ký giao dịch của 4 công ty này lên tới hơn 473,1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, ngày mai (1/11/2016), 25 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần (CTCP) Xi măng Quán Triều VVMI (MCK: CQT); Hơn 19,3 triệu cổ phiếu của CTCP Thế kỷ 21 (MCK: C21); Hơn 1,8 triệu cổ phiếu của CTCP Licogi Quảng Ngãi (MCK: LQN) và 1 triệu cổ phiếu của CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng sẽ chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM của Sở Giao dịch Hà Nội 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết tổng giá trị đăng ký giao dịch của 4 công ty lên tới hơn 473,1 tỷ đồng.


CTCP Xi măng Quán Triều VVMI

- Mã chứng khoán: CQT

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 25.000.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 250.000.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Thế kỷ 21

- Mã chứng khoán: C21

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 19.336.371 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 193.363.710.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 18.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Licogi Quảng Ngãi

- Mã chứng khoán: LQN

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.893.540 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 18.935.400.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

- Mã chứng khoán: RTS

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.083.333 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.833.330.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu