Thêm 2 doanh nghiệp mới lên sàn UPCoM

Minh Khôi

Ngày 11/6/2019, cổ phiếu CTCP Bất động sản Dầu khí và CTCP Cấp nước Nam Định chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị chứng khoán giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

CTCP Bất động sản Dầu khí (PETROWACO), thành lập năm 2006 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,…

Hoạt động kinh doanh của CTCP Bất động sản Dầu khí bao gồm: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh phát triển nhà, văn phòng, bất động sản, cho thuê văn phòng, quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ trong khu công nghiệp, khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư tập trung, bãi đỗ xe, khách sạn du lịch; thực hiện dịch vụ môi giới mua bán nhà; mua cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn liên doanh...Doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu thuần của công ty với 99,11% vào năm 2018.

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần đây (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Tổng giá trị tài sản

556,5

697,8

Vốn chủ sở hữu

104,9

109,5

Doanh thu thuần

21,7

86,0

Lợi nhuận sau thuế

1,1

21,4

Giá trị sổ sách (Đồng/CP)

10.486

10.954

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 CTCP Bất động sản Dầu khí

Trong thời gian tới, để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đã đặt ra, CTCP Bất động sản Dầu khí đã đưa ra các giải pháp về các công tác tổ chức, công tác đầu tư dự án, công tác tài chính; tại đó, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản lý, tập trung chỉ đạo, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai, đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Ngoài ra, công ty cũng tìm kiếm và mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, tận dụng những mặt mạnh, ưu điểm của đối tác nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Trước đó vào tháng 11/2010, PETROWACO đã được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu tại HNX. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty cho rằng thời điểm đó thị trường không thuận lợi, việc niêm yết cổ phiếu của công ty sẽ không đáp ứng được mong muốn của các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư tương lai nên đã rút đăng ký niêm yết.

Bảng 1: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo (Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2019

Vốn điều lệ

100

Doanh thu thuần

309,4

Lợi nhuận sau thuế

17,4

Cổ tức (%)

8

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Bất động sản Dầu khí

Trong khi đó, CTCP Cấp nước Nam Định, tiền thân là Nhà máy nước Nam Định, xây dựng vào năm 1924 với công suất 600m3/ngày đêm để phục vụ nhu cầu của bộ máy cai trị của Pháp tại địa phương. Năm 1992, nhà máy được đổi tên thành Công ty Cấp nước Nam Hà và năm 1997 đổi tên thành Công ty Cấp nước Nam Định. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 12/2017.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công cộng, hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu trên địa bản tỉnh Nam Định với những dịch vụ chính bao gồm khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh Nam Định; thi công lắp đặt công nghệ và đường ống cấp nước; thi công xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng, công nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty sở hữu dòng nước uống tinh khiết đóng chai mang thương hiệu Nước uống tinh khiết Thiên Trường. Trong cơ cấu doanh thu thuần của công ty, hoạt động doanh thu kinh doanh nước sạch luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 93,1% năm 2018 và 95,02% quý I/2019.

Bảng 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2018 đến hết quý I/2019 (Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Quý I/2019

Tổng giá trị tài sản

492,5

499,5

Vốn chủ sở hữu

360,4

346,5

Doanh thu thuần

212,8

48,9

Lợi nhuận sau thuế

17,5

4,3

Giá trị sổ sách (Đồng/CP)

10.509

10.634

Nguồn: BCTC kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 29/12/2017 đến 31/12/2018 và BCTC tự lập quý I/2019 CTCP Cấp nước Nam Định.

Trong các năm tiếp theo, CTCP Cấp nước Nam Định đã đưa ra các giải pháp trọng tâm về tài chính, về đầu tư nguồn vốn, về thị trường, về công nghệ kỹ thuật, về nâng cao năng lực quản lý, về nhân sự và bộ máy tổ chức của công ty, trong đó đáng chú ý là công ty sẽ xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp với năng lực của công ty trên từng lĩnh vực hoạt động cụ thể, tranh thủ sự hỗ trợ của các ban ngành, địa phương trong thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ kinh tế, chính trị của công ty, nghiên cứu mở rộng thị trường, chủ động tìm kiếm đối tác kinh doanh và mở rộng địa bàn hoạt động,…

Bảng 4: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2020

Vốn điều lệ

343,1

343,12

Doanh thu thuần

259,5

269,8

Lợi nhuận sau thuế

19,2

19,2

Cổ tức (%)

Tổi thiểu 5%

5,04

Nguồn: CTCP Cấp nước Nam Định