Thêm một công ty lên sàn UPCoM

Minh Khôi

Ngày 06/6/2019, hơn 69 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động năm 2007, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư.

Công ty có 7 công ty con là CTCP Xây dựng Incontec, CTCP Phát triển Dịch vụ Sài Gòn, CTCP Bao bì Sài Gòn, CTCP Sản xuất và Xuất khẩu Cao su Sài Gòn VRG, CTCP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành, CTCP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Phú An Thành, CTCP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước.

Hiện tại, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG đang là chủ đầu tư trực tiếp của 2 khu công nghiệp là Khu công nghiệp Đông Nam tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh và Khu công nghiệp Phước Đông tại tỉnh Tây Ninh, có tổng diện tích lần lượt là 286,76 ha và 2.190ha và Khu công nghiệp Lê Minh Xuân III tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 220 ha.

Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ hạ tầng để phục vụ cho các nhà máy trong khu công nghiệp như: Cung cấp điện, cung cấp nước thô, nước sạch, xử lý nước thải, thu gom rác thải sinh hoạt và cung cấp văn phòng phẩm.

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Quý I/2019

Tổng tài sản

4.827,8

8.140,9

8.609,1

Vốn chủ sở hữu

868,1

1.116,4

161,2

Doanh thu thuần

1.612,9

2.286,8

605,4

Lợi nhuận sau thuế

160,1

176,2

44,8

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

15.572

16.169

16.817

Nguồn: BCTC riêng đã kiểm toán năm 2018 và BCTC Quý I/2019 CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG

Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Quý I/2019

Tổng tài sản

6.410,4

10.738,9

11.622,1

Vốn chủ sở hữu

1.055,8

1.363,9

1.490,2

Doanh thu thuần

2.578,2

3.239,5

850,9

Lợi nhuận sau thuế

177,9

248,6

67,5

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

14.766

16.706

18.453

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 và BCTC hợp nhất quý I/2019 CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG

Trong thời gian tới, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG đặt ra mục tiêu tăng trưởng vững chắc, bám sát mục tiêu cơ bản Đề án phát triển công ty, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bảng 3: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2019-2020 (Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2020

Vốn điều lệ

790,5

790,5

Doanh thu thuần

3.000

3.100

Lợi nhuận sau thuế

200

210

Tỷ lệ cổ tức/năm

15%

15%

Nguồn: CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG