Thêm 2 ngân hàng được bảo lãnh dự án bất động sản

Theo chinhphu.vn

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố danh sách bổ sung 2 ngân hàng thương mại có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư bất động sản để bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngân hàng Nhà nước bổ sung 2 ngân hàng thương mại có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư bất động sản để bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai tại thời điểm công bố, cụ thể như sau: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank).

Trước đó, đã có 38 ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án hình thành trong tương lai. Như vậy, tính đến nay, có tổng cộng 40 ngân hàng thương mại đủ điều kiện để thực hiện hoạt động bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai.

Thông tư 07/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, ngân hàng thương mại phải tuân thủ các quy định như: Nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản; ngân hàng thương mại đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho chủ đầu tư thực hiện đúng mục đích.

Đồng thời, cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo thỏa thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở.

Các nội dung khác về hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo các quy định của Thông tư về hoạt động bảo lãnh nói chung.