Thêm 4,6 triệu USD phát triển hạ tầng, phát triển doanh nghiệp


Khoản hỗ trợ kỹ thuật 4,6 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường các quan hệ đối tác công – tư (PPP), phát triển doanh nghiệp.

Khoản hỗ trợ kỹ thuật 4,6 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường các quan hệ đối tác công – tư (PPP), phát triển doanh nghiệp (Ảnh minh họa)
Khoản hỗ trợ kỹ thuật 4,6 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường các quan hệ đối tác công – tư (PPP), phát triển doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sáng nay cho biết đã phê duyệt khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 4,6 triệu USD để giúp Chính phủ Việt Nam tăng cường các quan hệ đối tác công – tư (PPP), phát triển khu vực tư nhân, và cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Hỗ trợ kỹ thuật này sẽ cung cấp tư vấn về chính sách, giúp chuẩn bị dự án cơ sở hạ tầng, và tăng cường năng lực thể chế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Khoản tài trợ bao gồm 2,7 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Canada và 1,9 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Australia, cả hai đều do ADB quản lý.

Ông Donald Lambert, Chuyên gia chính về Phát triển khu vực tư nhân của ADB, cho biết: “Việt Nam đã đạt được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng trong ba thập niên vừa qua với việc duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhờ những cải cách thể chế. Để đạt được các mục tiêu của Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 6%-7% và đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững, Việt Nam sẽ cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách kinh tế, mở rộng vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy sự phát triển của quốc gia”.

Từ năm 2011 tới 2020, Việt Nam đã đầu tư khoảng 117 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ADB cho rằng, cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn tụt hậu so với các nước khác trong khu vực. Việt Nam sẽ cần huy động khoảng 237 tỷ USD trong giai đoạn từ 2021 tới 2030 để bù đắp sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng; Con số này cao hơn 49 tỷ USD so với quỹ đạo chi tiêu trước đây.

Trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, Việt Nam đã ưu tiên gỡ bỏ những rào cản để mở cửa cho cạnh tranh và xây dựng một môi trường hỗ trợ nhằm tăng cường sự đóng góp của khu vực tư nhân vào nền kinh tế, gồm cả vai trò lớn hơn trong phát triển cơ sở hạ tầng.