Thêm một cổ phiếu nhà FLC nhận án huỷ niêm yết

Minh Lâm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo sẽ huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu AMD của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

Đến nay, hệ sinh thái FLC đã có 4/7 mã cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc.
Đến nay, hệ sinh thái FLC đã có 4/7 mã cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc.

Theo Thông báo, cổ phiếu AMD hiện đang thuộc diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, cổ phiếu AMD thuộc diện kiểm soát do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Đến nay, AMD chưa khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện đình chỉ giao dịch và diện kiểm soát.

Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin phải bị hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, đồng thời, căn cứ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HOSE thông báo sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu AMD.

Như vậy, AMD là mã cổ phiếu thứ 4 trong hệ sinh thái của FLC bị hủy niêm yết bắt buộc, sau các cổ phiếu ROS, FLC và HAI.

“Hệ sinh thái” FLC bao gồm 7 mã cổ phiếu: FLC, ROS, HAI, AMD, KLF, ART và GAB. Tổng vốn hóa thị trường của nhóm này hiện khoảng 7.549 tỷ đồng, chỉ bằng 30% tổng số vốn hóa cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số vốn hóa thị trường của AMD hiện khoảng 181 tỷ đồng.