Thêm một "tân binh" ngành dệt may niêm yết cổ phiếu trên HNX

PV.

Ngày 18/7/2018, Sở GDCK Hà Nội chính thức (HNX) đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển TDT vào giao dịch trên thị trường niêm yết với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt hơn 80 tỷ đồng (mã chứng khoán TDT).

HNX đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển TDT vào giao dịch trên thị trường niêm yết. Nguồn: internet
HNX đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển TDT vào giao dịch trên thị trường niêm yết. Nguồn: internet

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT thành lập năm 2011 với vốn điều lệ ban đầu là 8 tỷ đồng và đến nay đã tăng vốn lên hơn 80 tỷ đồng. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường Hoa Kỳ, các nước Châu Âu, Hàn Quốc…

Hệ thống xí nghiệp may của công ty Đầu tư và Phát triển TDT bao gồm xí nghiệp may Điềm Thụy với doanh số sản xuất năm 2017 đạt hơn 3,6 triệu USD, chiếm 89,6% tổng doanh số sản xuất cả năm của công ty và xí nghiệp may Thịnh Đức với doanh số sản xuất năm 2017 đạt hơn 400 nghìn USD, chiếm 10,4% tổng doanh số sản xuất cả năm của công ty.

Từ khi mới thành lập, doanh thu của Công ty TDT chủ yếu đến từ hoạt động gia công CMT (tức là doanh nghiệp được gia công toàn bộ đầu vào để sản xuất sản phẩm bao gồm thiết kế, nguyên liệu, vận chuyển, các nhà sản xuát chỉ thực hiện cắt, may và hoàn thiện sản phẩm). Từ năm 2016, công ty đã mở rộng hoạt động sang mảng FOB chỉ định (doanh nghiệp thực hiện sẽ tham gia tìm nguồn cung ứng đầu vào với việc nhập nguyên liệu từ một đơn vị được đối tác chỉ định).

Doanh thu từ xuất khẩu chiếm tỷ trọng rất lớn trong doanh thu thuần của công ty, trong đó cơ cấu doanh thu dịch chuyển từ cân bằng giữa mảng FOB và CMT từ năm 2016 sang nghiêng về mảng FOB năm 2017. Doanh thu nội địa của công ty chiếm tỷ trọng từ 6 đến 18%. Doanh thu này đến từ việc gia công cho các công ty may trong nước với các đối tác như Tổng công ty May Đức Giang – CTCP, CTCP Đầu tư Mặt trời Việt, CTCP May Athena.

Kết quả hoạt động kinh doanh các năm gần đây của Công ty TDT

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Quý I/2018

Tổng giá trị tài sản (Tỷ đồng)

173,5

209,2

207

Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)

54

94,3

95,1

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

146,5

216,6

37,4

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

6,3

12,4

0,8

Tỷ lệ LNST/Vốn CHS bình quân (%)

14,52

16,75

-

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức LNST (%)

137,67

77,43

-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý I năm 2018 của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT)

Tính đến nay, công ty đã ký kết và đang thực hiện các hợp đồng với đối tác trị giá 147 tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đề ra, trong thời gian tới, công ty tiếp tục ký kết hợp đồng với đối tác với giá trị hợp đồng dự kiến là hơn 195 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ có các giải pháp trong hoạt động kinh doanh, tập trung vào các mảng thị trường, sản xuất cung cấp dịch vụ, tài chính,…

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018

Chỉ tiêu

Năm 2018

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

80,1

Tổng doanh thu (Tỷ đồng)

298,7

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

17,9

Tỷ lệ cổ tức (%)

15

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Đầu tư và Phát triển TDT)