Thi đua là động lực phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước

TS. Nguyễn Hồng Hà - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Ðảng, các đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, gắn liền với công tác chuyên môn. Sự phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua đã giúp hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì  nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (29/5/1946 - 29/5/2015).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (29/5/1946 - 29/5/2015).

Công cụ quan trọng trong bộ máy hành chính Nhà nước

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, với chức năng chính là quản lý và điều hành quỹ ngân sách nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, khẳng định là công cụ quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước nói chung và hệ thống tài chính quốc gia nói riêng. Một trong những động lực quan trọng đem lại kết quả của hệ thống Kho bạc Nhà nước thời gian qua đó là Kho bạc Nhà nước luôn coi trọng và phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua khen thưởng trong nội bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, các đoàn thể quần chúng trong đơn vị phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên phát động các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, gắn liền với công tác chuyên môn. Hàng năm, bám sát chương trình hành động triển khai nhiệm vụ, Kho bạc Nhà nước tổ chức ký giao ước thi đua tại Hội nghị tổng kết công tác năm của hệ thống. Trên cơ sở đó, các đơn vị Kho bạc Nhà nước cụ thể hoá thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua và biện pháp tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng và lãnh đạo từng đơn vị Kho bạc Nhà nước để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong những năm qua, nhiều phong trào thi đua đã được hệ thống Kho bạc Nhà nước phát động như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Nữ công chức Kho bạc Nhà nước “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thực hiện “Văn minh công sở, văn hóa nghề Kho bạc”; phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện “Quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Kho bạc Nhà nước”; phấn đấu đạt gương “Người tốt, việc tốt”, “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”; phong trào thi đua “Tuổi trẻ Kho bạc Nhà nước chung tay vì an sinh xã hội”. Qua các phong trào thi đua, đã động viên, khích lệ tinh thần và đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Song song với các phong trào thi đua mang tính chất giáo dục đạo đức tư tưởng, hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng đã phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, như: phong trào thi đua Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc, phát hành trái phiếu Chính phủ; thi đua hoàn thành khóa sổ cuối năm và các các hội thi nghiệp vụ kế toán, kho quỹ, kiểm soát chi, tin học....

Đặc biệt, phong trào “Thi đua triển khai thành công Dự án TABMIS trong hệ thống Kho bạc Nhà nước” đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng vào sự thành công chung của Dự án. Cùng với việc phát động phong trào thi đua xuyên suốt, Kho bạc Nhà nước cũng tổ chức phát động các phong trào thi đua theo đợt, thi đua nước rút, tiêu biểu như phong trào thi đua: “Sử dụng 8 giờ vàng ngọc, học tập và làm việc có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” nhằm khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ, công chức trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt nội quy, quy định, giờ giấc, kỷ luật lao động, sử dụng hiệu quả 8 giờ vàng ngọc để học tập và làm việc có chất lượng.

Cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được hệ thống Kho bạc Nhà nước quan tâm thực hiện kịp thời. Đến nay, toàn hệ thống có 03 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, 52 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 đơn vị được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 392 tập thể và 469 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, 816 tập thể và 1.442 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Ngoài việc khen thưởng thường xuyên, Kho bạc Nhà nước cũng luôn quan tâm đến việc khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích trong các hoạt động trả lại tiền thừa cho khách hàng, đạt thành tích cao trong học tập, đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tổng kết, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Tại các hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm, Kho bạc Nhà nước đều biểu dương, khen ngợi và tổ chức trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, gương mẫu. Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tổ chức thành công 03 kỳ Đại hội điển hình tiên tiến. Thông qua Đại hội điển hình tiên tiến, đã biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng; đồng thời, cổ vũ và tạo động lực cho các phong trào thi đua trong thời kỳ đổi mới; động viên toàn thể công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao.

Tạo động lực thúc đẩy hệ thống phát triển

Qua các năm, nhờ tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng gắn liền với các hoạt động chuyên môn, đã tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy hệ thống Kho bạc Nhà nước phát triển, thể hiện ở một số điểm sau:

Thứ nhất, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã luôn đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền và tài sản Nhà nước giao quản lý; điều hành ngân quỹ chủ động, linh hoạt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của ngân sách và các đơn vị giao dịch tại mọi thời điểm, không để mất khả năng thanh toán.

Thứ hai, công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực về chất. Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan thu và ngân hàng thương mại thực hiện hiện đại hóa, đơn giản hóa phương thức và quy trình thu nộp ngân sách nhà nước, mở rộng không gian và thời gian cho người nộp thuế. Nhờ vậy, các khoản thu của ngân sách nhà nước luôn được tập trung đầy đủ, kịp thời. Thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Hàng năm, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán hàng chục nghìn món với số tiền từ chối lên đến hàng trăm tỷ đồng do các khoản chi không đúng chế độ quy định. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng không ngừng cải cách trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước...

Thứ ba, công tác huy động vốn có những bước phát triển vượt bậc. Hàng năm, thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ đã huy động được một khối lượng lớn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và phục vụ chi đầu tư phát triển. Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ ngày càng chuyên nghiệp hơn, hướng tới các thông lệ tốt trên thế giới; tính thanh khoản trái phiếu được cải thiện; kỳ hạn trái phiếu đa dạng hóa; lãi suất bám sát diễn biến thị trường và phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, từng bước trở thành lãi suất định hướng trên thị trường vốn.

Thư tư, hệ thống công nghệ thông tin Kho bạc Nhà nước được quan tâm đầu tư, đẩy mạnh. Đến nay, một loạt các chương trình ứng dụng nghiệp vụ đã được nghiên cứu, áp dụng, mà hạt nhân trung tâm là Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc như: Hệ thống thanh toán song phương tập trung với các ngân hàng thương mại; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; hệ thống thanh toán điện tử liên kho bạc; chương trình quản lý thu ngân sách nhà nước; chương trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư; chương trình quản lý trái phiếu và các chương trình khai thác báo cáo. Các hoạt động quản lý nội bộ cũng được tin học hóa bằng việc triển khai các chương trình quản lý văn bản điện tử nội bộ...

Cán bộ, công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tiêu biểu là các hoạt động: Chung tay, góp sức cùng ngành Tài chính xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9 - Quảng Trị; xây tặng Trường mầm non Họa Mi cho nhân dân huyện Tân Lâm - Quảng Trị; ủng hộ quỹ khuyến học xã Tân Trào và nhiều đợt ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, ủng hộ người nghèo, thương, bệnh binh, người có công khác. Trong năm 2014, tình hình chủ quyền biển đảo có nhiều diễn biến phức tạp, toàn thể cán bộ, công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước đã dành 01 ngày lương để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của đất nước.

Những thành tích đạt được của hệ thống Kho bạc Nhà nước đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1995), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2000), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2004) và Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2010).

Đạt được những thành tích trên chính là nhờ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, là sự hăng say lao động sáng tạo, hăng hái thi đua của toàn thể cán bộ, công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước. Qua thời gian, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từng bước ổn định và phát triển, khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng của nền tài chính quốc gia, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.