Ủy Ban chứng khoán Nhà nước:

Thi đua luôn gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ

PV.

Ngày 20/8/2020, Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến năm 2020. Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước chủ trì hội nghị.

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tham dự Hội nghị có ban lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong phòng trào thi đua yêy nước trong 5 năm 2016 - 2020.

Trong 5 năm qua, được chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, tập thể Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong công tác hoàn thiện khung khổ pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ động tổng kết, đánh giá công tác thi hành pháp luật để kịp thời có hướng hoàn thiện hệ thống văn bản. Đặc biệt trong năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã kịp thời đề xuất, phối hợp trình Bộ ban hành các văn bản về giá, phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) để tháo gỡ khó khăn cho thành viên thị trường, nhà đầu tư nhằm kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế.

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nhìn chung, hệ thống văn bản pháp luật về chứng khoán và TTCK bảo đảm tính đồng bộ, tương thích với các văn bản pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn hóa dần theo thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán, đã được UBCKNN tập trung triển khai quyết liệt trên bốn trụ cột chính, cụ thể: tái cấu trúc cơ sở hàng hóa, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán, tái cấu trúc tổ chức thị trường.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đặng Tài An Trang - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn quán triệt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng (TĐKT), trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua Khen thưởng; kịp thời phổ biến, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện công tác bình xét khen thưởng thường xuyên và đột xuất theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Kết quả, trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tục được Bộ Tài chính đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2016, tổng kết, đánh giá thành tích trong 20 năm thành lập và phát triển, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã được Nhà nước tặng danh hiệu cao quý Huân chương Độc lập hạng nhì. Bên cạnh đó, đã có 17 tập thể và 39 cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được tặng các danh hiệu và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cấp Bộ.

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước thay mặt Lãnh đạo Bộ trao tăng Danh hiệu chiến sĩ thi đua ngahf Tài chính cho các cá nhân tiêu biểu trao tặng
Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính cho các cá nhân

Chỉ đạo hội nghị,  ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chúc mừng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của giai đoạn 2016 - 2020, cùng với đó nhấn mạnh, những kết quả đạt được nổi bật của các phong trào thi đua trong giai đoạn vừa qua là nền tảng, tạo động lực quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của TTCK Việt Nam.

Đồng thời, ông Trần Văn Dũng khẳng định, để đạt được kết quả cao trong công tác thi đua yêu nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển trở thành kênh dẫn vốn chủ yếu của nền kinh tế, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Hoàn thiện khung khổ pháp lý và cấu trúc thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Chứng khoán; Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị và các đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh; Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nếp sống văn hoá, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong từng đơn vị và từng công chức, viên chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.