Thị trường trái phiếu chính phủ huy động gần 35 nghìn tỷ đồng trong tháng 3

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 3, tại thị trường sơ cấp, HNX đã tổ chức 17 phiên đấu thầu theo kỳ hạn, huy động được 34.855 tỷ đồng trái phiếu. Trên thị trường thứ cấp, trái phiếu chính phủ (TPCP) thứ cấp tháng 3, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 454 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 48.487 tỷ đồng.

Cụ thể, tại thị trường sơ cấp, hoạt động đấu thầu tại Sở GDCK Hà Nội vẫn tiếp tục được tổ chức đều đặn, định kỳ theo lịch biểu. Tháng 3, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 17 phiên đấu thầu theo kỳ hạn, huy động được 34.855 tỷ đồng trái phiếu, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 33.405 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.450 tỷ đồng.

Khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 3 tăng nhẹ so với tháng 2 (39%). Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,59-6,10%/năm, trái phiếu 3 năm trong khoảng 6,05-7,30%/năm, 5 năm trong khoảng 7,08-7,80%/năm, 10 năm là 8,70%/năm, 15 năm là 8,88%/năm, nhìn chung lãi suất giảm 0,56%/năm so với lãi suất huy động tháng 2.

Kỳ hạn trái phiếu

Khối lượng gọi thầu

Khối lượng đăng ký

Khối lượng trúng thầu

Vùng lãi suất đặt thầu
(%/năm)

Vùng lãi suất trúng thầu
(%/năm)

2 Năm

9,000,000,000,000

16,735,000,000,000

8,995,000,000,000

5.25-6.50

5.59-6.10

3 Năm

14,000,000,000,000

27,693,000,000,000

13,330,000,000,000

5.90-7.70

6.05-7.30

5 Năm

14,000,000,000,000

15,435,000,000,000

8,530,000,000,000

6.80-9.00

7.08-7.80

10 Năm

2,000,000,000,000

3,877,000,000,000

2,000,000,000,000

8.50-8.91

8.70-8.70

15 Năm

2,000,000,000,000

3,345,000,000,000

2,000,000,000,000

8.80-10.00

8.88-8.88

Tổng

41,000,000,000,000

67,085,000,000,000

 

34,855,000,000,000

 

 

Đối với thị trường thứ cấp, TPCP thứ cấp tháng 3, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 454 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 48.487 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 2 năm, 3 năm, 12 tháng, 5 năm, và 3-5 năm.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt 91,45 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 9.231 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh  theo phương thức outright đạt hơn 1.414 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 3.700 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 7.083 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 9.090 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 430,8 tỷ đồng, không có giao dịch bán của NĐTNN trong tháng này.

STT

Kỳ hạn còn lại

Khối lượng giao dịch

Giá trị giao dịch

Vùng lợi suất

1

9 Tháng

5,747,368

608,789,792,336

4.7994 - YTM - 5.6000

2

12 Tháng

64,611,988

7,095,021,930,088

4.3000 - YTM - 7.5000

3

2 Năm

183,133,454

19,308,641,603,224

5.2503 - YTM - 8.1062

4

3 Năm

110,900,000

11,750,965,000,000

5.8499 - YTM - 8.5281

5

3 - 5 Năm

19,568,000

2,168,438,352,000

6.5200 - YTM - 8.7999

6

5 Năm

24,970,174

2,586,928,560,465

6.8501 - YTM - 9.1584

7

5 - 7 Năm

14,530,000

1,682,566,030,000

9.1409 - YTM - 9.7532

8

7 Năm

8,350,000

976,104,450,000

8.2657 - YTM - 9.9283

9

7 - 10 Năm

5,870,000

607,174,880,000

8.7000 - YTM - 8.8000

10

10 Năm

16,570,000

1,702,703,180,000

8.7999 - YTM - 8.9000

 

Tổng

454,250,984

48,487,333,778,113

 

*YTM: Yield to Maturity

Bên cạnh đó, trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 3, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch outright đạt 3,5 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 526 tỷ đồng. Trong đó, NĐTNN thực hiện giao dịch bán 1 triệu tín phiếu Kho bạc, tương đương giá trị giao dịch bán là 94,98 tỷ đồng.