Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 4/2014: Huy động đạt khá, giao dịch ấn tượng

PV.

(Tài chính) Trong tháng 4/2014, trên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP), hoạt động phát hành của thị trường sơ cấp và hoạt động giao dịch của thị trường thứ cấp đều ghi nhận những điểm sáng. Dù lãi suất huy động giảm mạnh nhưng thị trường sơ cấp vẫn ghi nhận phát hành thành công hơn 13 nghìn tỷ đồng.

Thị trường trái phiếu ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư. Nguồn: FinancePlus.vn
Thị trường trái phiếu ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư. Nguồn: FinancePlus.vn

Huy động vốn trên thị trường sơ cấp tiếp tục đạt khá

Hoạt động đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Tháng 4/2014, HNX tổ chức 19 phiên đấu thầu, huy động được hơn 13.237 tỷ đồng trái phiếu, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 12.487 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 750 tỷ đồng. Khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 4 giảm mạnh so với tháng 3 (-62%). Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,58-5,69%/năm, 3 năm trong khoảng 6,07-6,90%/năm, 5 năm trong khoảng 7,12-7,80%/năm, 10 năm là 8,70-%/năm, nhìn chung lãi suất giảm từ 0,40-0,41%/năm so với lãi suất huy động tháng 3/2014.

            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THÁNG 4/2014

Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 4/2014:  Huy động đạt khá, giao dịch ấn tượng - Ảnh 1

Sôi động thị trường thứ cấp

Giao dịch TPCP Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 4, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 307 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 32.734 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại (KHCL) 2 năm, 3 năm, 12 tháng và 5 năm.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 129 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh (TPCPBL) theo phương thức outright đạt hơn 2.946 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 3.634 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 4.613 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 5.170 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 153 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 35 tỷ đồng.

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
TRÊN THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP, THÁNG 4/2014

Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 4/2014:  Huy động đạt khá, giao dịch ấn tượng - Ảnh 2
Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 4/2014, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright đạt 22,6 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 2.198 tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB theo phương thức repos. Giá trị giao dịch TPKB của NĐTNN theo phương thức outright đạt hơn 47,8 tỷ đồng.