Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 4/2015


Thị trường sơ cấp:

Hoạt động đấu thầu tại SGDCK Hà Nội vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Tháng 4/2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được hơn 8.523 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

So với tháng 3/2015, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 4 giảm 50,9%. Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 5,35-5,48%/năm, 10 năm là 6,35%/năm, 15 năm trong khoảng 7,35-7,42%/năm.

So với tháng 3/2015, nhìn chung lãi suất trúng thầu cao nhất của kỳ hạn 5 năm giảm khoảng 0,17%/năm, 10 năm giảm 0,44%/năm, 15 năm giảm 0,28%/năm.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

KL gọi thầu

KL đăng ký

KL trúng thầu

5 Năm

4

10,000,000,000,000

18,940,000,000,000

5,245,000,000,000

10 Năm

3

3,500,000,000,000

2,695,000,000,000

140,000,000,000

15 Năm

4

7,000,000,000,000

7,018,396,400,000

3,138,396,400,000

Tổng

11

20,500,000,000,000

28,653,396,400,000

8,523,396,400,000

Thị trường thứ cấp:

Giao dịch Trái phiếu Chính phủ

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 4/2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 482 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 51,1 nghìn tỷ đồng.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 275,8 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 27,9 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 2,38 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 4,53 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 4,8 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 7,5 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 948 tỷ đồng, không có giao dịch bán repos của NĐTNN.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

1 Tháng

5,100,000

560,276,600,000

4.0027 - YTM - 4.2059

2

2 Tháng

1,000,000

109,586,000,000

4.4029 - YTM - 4.4042

3

3 Tháng

1,100,000

119,018,000,000

4.3996 - YTM - 4.4016

4

6 Tháng

1,500,000

160,593,000,000

4.3995 - YTM - 4.4006

5

9 Tháng

9,314,667

974,629,077,697

4.4995 - YTM - 5.5994

6

12 Tháng

68,250,000

7,275,935,100,000

4.5200 - YTM - 5.6499

7

2 Năm

132,914,000

14,327,820,392,000

4.7999 - YTM - 8.0000

8

3 Năm

28,000,000

2,984,177,500,000

4.9998 - YTM - 8.0000

9

3 - 5 Năm

75,490,000

8,298,659,200,000

5.1500 - YTM - 8.6999

10

5 Năm

128,258,233

12,908,249,738,836

5.2999 - YTM - 8.7001

11

5 - 7 Năm

3,530,000

438,243,490,000

5.5190 - YTM - 6.7039

12

7 - 10 Năm

3,790,000

443,691,850,000

6.2499 - YTM - 6.4000

13

10 Năm

20,800,002

2,107,740,188,510

6.4000 - YTM - 9.7000

14

10 - 15 Năm

3,120,000

353,186,880,000

7.2800 - YTM - 7.4500

15

15 Năm

783,018

78,167,270,746

7.3800 - YTM - 7.4500

Tổng

482,949,920

51,139,974,287,789

*YTM: Yield to Maturity

Giao dịch Tín phiếu Kho bạc:

Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) thứ cấp tháng 4/2015, không có giao dịch nào được thực hiện.