Thời gian tập sự không được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Bùi Hồng Kiên là giảng viên của một trường Cao đẳng, được ký Hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 8/2005. Tháng 1/2009, ông Kiên được tuyển dụng vào biên chế và không phải qua thời gian tập sự, thử việc.

Theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP và Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH thì đến tháng 1/2009 ông Kiên đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Tuy nhiên, khi nhà trường làm hồ sơ đề nghị xét tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo thì ông Kiên chỉ được hưởng 5%.

Ông Kiên hỏi, thời gian ông làm giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Nếu được thì ông sẽ được hưởng mức phụ cấp 10% có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ông Kiên như sau:

Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP có quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục.

Đối chiếu với quy định trên và nội dung hỏi của ông Kiên, thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 1/2009 là thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhưng phải trừ đi các thời gian không được tính hưởng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

Cụ thể, thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm:

- Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.