Thời hạn nộp thuế đối với dầu thô xuất khẩu?

PV.

(Tài chính) Trả lời Công văn số 1821/HQBRVT-TXNK ngày 01/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo về việc hướng dẫn các Chi cục thực hiện thời hạn nộp thuế đối với dầu thô xuất khẩu, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, Công văn 3817/TCHQ-TXNK ngày 11/07/2013 của Tổng cục Hải quan cho biết:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 (có hiệu lực thi hành từ 01/07/2013); công văn hướng dẫn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính, thì:

Mặt hàng dầu thô xuất khẩu phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế theo quy định tại Điều 106 của Luật này.

Thời hạn bảo lãnh tối đa là ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các Chi cục thực hiện theo đúng quy định.