Thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như thế nào?

PV.

Giải đáp kiến nghị của Công ty Hừng Á (TP. Hồ Chí Minh) về những nội dung liên quan đến quy định thời hạn nộp tờ khai hải quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có hướng dẫn cụ thể.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.
Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Công ty Hừng Á (TP. Hồ Chí Minh) hỏi, Công ty có nhập hàng về cảng đích là ICD SOTRANS, nhưng tàu cập bến ở cảng Cát Lái. Hàng từ cảng Cát Lái chuyển về cảng đích quá 30 ngày. Công ty mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV. Vậy, Công ty có vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan không?

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 25 Luật Hải quan về thời hạn nộp tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Theo Điểm b, Khoản 8, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:

“Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tải trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủ công, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ)”.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.