Hà Nội: Phát động cuộc đua nước rút hoàn thành dự toán thu ngân sách

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội nhận định nhiệm vụ còn phải thực hiện của hai tháng cuối năm 2016 là hết sức nặng nề và yêu cầu toàn bộ các đơn vị phát động phong trào thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2016, với những kế hoạch cụ thể.

Chi cục thuế Hà đông kiểm tra rà soát người nộp thuế. Ảnh: PV
Chi cục thuế Hà đông kiểm tra rà soát người nộp thuế. Ảnh: PV

Rà soát, đôn đốc các khoản thu, tăng cường quản lý hộ

Kế hoạch của phong trào thi đua yêu cầu các trưởng phòng, chi cục trưởng quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu.

Lãnh đạo đơn vị thuế cần xác định rõ mục tiêu phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao; Xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong hai tháng cuối năm và tổ chức triển khai, giao nhiệm vụ đến từng bộ phận, từng cán bộ công chức, đồng thời xây dựng biện pháp kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Các đơn vị thuế phát động phong trào thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2016. Đồng thời vận động cán bộ công chức bố trí đi làm ngày thứ 7 để đảm bảo việc triển khai nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Các đơn vị thực hiện giao dự toán tháng 11/2016 cho các đội thuế, cán bộ thuế, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện. Căn cứ kết quả thu NSNN 10 tháng đầu năm 2016, các phòng, các chi cục thuế khẩn trương rà soát, đánh giá lại nguồn thu 2 tháng cuối năm, tập trung các nguồn kê khai theo tháng, theo quý và các nguồn thu đột biến, giải pháp triển khai trong trường hợp hụt thu so với dự toán phấn đấu.

Đơn vị chuyên môn tập trung nhân lực, phối hợp với bộ phận kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện kê khai đầy đủ, kịp thời và sát thực tế phát sinh; tăng cường việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, phục vụ tốt công tác triển khai các nhiệm vụ công tác của ngành.

Tập trung thực hiện việc rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hộ, cá nhân kinh doanh để đảm bảo cho công tác lập bộ năm 2017, đồng thời phát hiện các vấn đề bất cập trong công tác quản lý thu thuế để kịp thời điều chỉnh, tăng thu cho NSNN.

Các chi cục thuế chủ động phối hợp với phòng kinh tế các quận, huyện, thị xã triển khai rà soát đối với các hộ, cá nhân kinh doanh vận tải mua bán nhiều xe ô tô con đã qua sử dụng để quản lý thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh vận tải đăng ký, kê khai và nộp lệ phí trước bạ phải đúng nơi đăng ký mã số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, các chi cục thuế chủ động phối hợp với cơ quan công an để kịp thời xử lý.


Tăng cường thanh, kiểm tra, quyết liệt thu hồi nợ

Các phòng kiểm tra, các chi cục thuế đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai kế hoạch kiểm tra theo đúng yêu cầu, đặc biệt phải giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn quyết định, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Các phòng đôn đốc kịp thời các khoản xử lý sau kiểm tra nộp NSNN, không để phát sinh nợ mới.

Công tác quản lý hoàn thuế cần được tăng cường, đảm bảo giải quyết hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế và đúng thời gian quy định; chú trọng việc kiểm soát, phân loại doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, thực hiện kiểm tra sau hoàn đối với 100% lệnh hoàn thuế ngay trong tháng sau tháng được giải quyết hoàn thuế, không để tồn đọng hồ sơ.

Thực hiện đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộp ngay số thuế theo kiến nghị tăng thu theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, đồng thời áp dụng kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ đọng thuế theo đúng quy định.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra theo kế hoạch (gói) kiểm tra điện tử nhằm đảm bảo cả về số lượng và chất lượng kiểm tra theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn về việc triển khai xử lý dữ liệu khai thuế có dấu hiệu vi phạm; đồng thời tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện về cục theo quy định;

Thực hiện rà soát thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp quý 3/2016, xác định các doanh nghiệp chưa nộp sát số phát sinh 3 quý 2016 để đôn đốc kịp thời vào NSNN (thời gian thực hiện trước 15/11/2016).

Đối với công tác quản lý nợ thuế, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế. Quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với 100% đối tượng phải cưỡng chế theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/11/2016.

Các phòng kiểm tra, các chi cục thuế khẩn trương rà soát, báo cáo giải trình về cục thuế (Phòng Quản lý nợ) nguyên nhân dẫn đến tình trạng chênh lệch giữa số liệu nợ thực tế của đơn vị với số liệu nợ trên hệ thống TMS.