Thu ngân sách 10 tháng của ngành Thuế tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021


Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) 10 tháng của năm 2022 do ngành Thuế quản lý đã đạt 1.219.964 tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán pháp lệnh, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng thu NSNN tháng 10/2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 115.800 tỷ đồng, đạt 9,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 74,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, số thu từ dầu thô ước đạt 6.200 tỷ đồng, bằng 22% so với dự toán, bằng 151,4% so với cùng kỳ năm 2021, trên cơ sở sản lượng ước đạt 700 ngàn tấn (bằng 100,8% cùng kỳ), giá dầu thô dự báo 95 USD/thùng (bằng 124,5% cùng kỳ).

Bên cạnh đó, số thu nội địa ước đạt 109.600 tỷ đồng, bằng 9,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 72,1% so với cùng kỳ. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 77.159 tỷ đồng, bằng 8,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 59,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Số thu khá của tháng 10 đã đưa tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng năm 2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.219.964 tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán pháp lệnh, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 65.536 tỷ đồng, bằng 232,4% so với dự toán, bằng 195,0% so với cùng kỳ, trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 105,8 USD/thùng, bằng 176,4% so với giá dự toán, bằng 158,1% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 7,12 triệu tấn, bằng 101,7% dự toán, bằng 117% so với sản lượng cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 1.154.428 tỷ đồng, bằng 100,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 881.004 tỷ đồng, bằng 96,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Tổng cục Thuế, để đạt được số thu ấn tượng trên, toàn Ngành đã tập trung bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022 để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2022.

Căn cứ kết quả ước thực hiện thu NSNN 10 tháng đầu năm, trên cơ sở dự báo tình hình sản xuất kinh doanh và thu nộp NSNN của các doanh nghiệp trong tháng 11/2022, Tổng cục Thuế dự báo tổng thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý tháng 11/2022 ước đạt 74.000 tỷ đồng.

Trong đó, thu từ dầu thô dự báo đạt 6.500 tỷ đồng, bằng 23% dự toán, bằng 124,4% so với cùng kỳ; Thu nội địa dự báo đạt 67.500 tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán, bằng 59,5% so với cùng kỳ.