Thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 19 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Hà Anh

Tổng cục Hải quan cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/2/2023, ngành Hải quan đã thu nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 19,51 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan.

Qua kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan giúp doanh nghiệp khắc phục sai sót trong thực hiện các quy định của pháp luật.
Qua kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan giúp doanh nghiệp khắc phục sai sót trong thực hiện các quy định của pháp luật.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2023 (kỳ từ ngày 16/1 đến 15/2/2023), toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 48 cuộc, trong đó có 19 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 29 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/2/2023, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 56 cuộc, trong đó có 20 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 36 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 37,74 tỷ đồng; qua đó đã thu nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền là 19,51 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) đã thu nộp vào ngân sách nhà nước là 16,21 tỷ đồng, chiếm 83% số thu nộp ngân sách nhà nước của toàn lực lượng hải quan.

Ngoài việc thu nộp vào ngân sách nhà nước, qua kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan còn giúp doanh nghiệp khắc phục sai sót trong thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan để phù hợp với tình hình thực tiễn.