Thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM?

PV.

Điều 135, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Ngày 31/12/2020, Chính phủ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trong đó, tại Điều 135 quy định rõ về thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Cụ thể, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hoặc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 134 Nghị định này), Sở giao dịch chứng khoán có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường.

Số liệu của HNX cho thấy, tính đến hết tháng 4/2021, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM đạt 912 doanh nghiệp với tổng khối lượng đạt xấp xỉ 37,9 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đạt 378,7 nghìn tỷ đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán ban hành quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch, tổ chức phát hành có trách nhiệm đưa cổ phiếu vào giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Doanh nghiệp cổ phần hóa gắn với đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch thì trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM thực hiện theo quy định pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 24/6/2009, UPCoM ra đời với mục tiêu thu hẹp thị trường tự do, mở rộng thị trường giao dịch có tổ chức, có quản lý của Nhà nước, quy tụ các cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết về một đầu mối quản lý thống nhất, tạo ra cơ hội giao dịch chứng khoán công khai, minh bạch, an toàn và thuận lợi cho nhà đầu tư.

Đến nay, thị trường UPCoM đã khẳng định vai trò là kênh giao dịch cổ phiếu an toàn, hiệu quả cho nhà đầu tư và kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp. Với quy mô thị trường và chất lượng cổ phiếu gia tăng nhanh chóng, thị trường UPCoM đang ngày càng hấp dẫn cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài và đã trở thành thị trường được các quốc gia trong khu vực dành nhiều sự quan tâm, trao đổi kinh nghiệm vận hành, quản lý như: Singapore, Thái Lan, Lào.

Số liệu của HNX cho thấy, tính đến hết tháng 4/2021, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM đạt 912 doanh nghiệp với tổng khối lượng đạt xấp xỉ 37,9 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đạt 378,7 nghìn tỷ đồng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 4, giá trị vốn hóa thị trường UPCoM đạt hơn 1.033 tỷ đồng, giảm 4,3% so với tháng trước.