Thủ tướng chỉ đạo thực hiện ngay các giải pháp khắc phục tình trạng lúa gạo xuống giá


Tại cuộc họp chiều 19/2 với lãnh đạo một số bộ, ngành về tình hình lúa gạo xuống giá, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo mua đủ lượng gạo và lúa dự trữ mà kế hoạch Nhà nước đã giao, mua sớm 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc.

Các bộ, địa phương giám sát việc thu mua thóc để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Nguồn: Internet
Các bộ, địa phương giám sát việc thu mua thóc để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Nguồn: Internet

Trước tình hình sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, giá lúa vẫn tiếp tục đi xuống. Nông dân khó khăn trong việc tiêu thụ lúa vừa thu hoạch từ vụ Đông Xuân dù đây là vụ có sản lượng, năng suất cao và chất lượng tốt nhất trong năm. Nguyên nhân là do một số thị trường vẫn còn lượng gạo dư của năm 2018 nên chưa có nhu cầu nhập khẩu. Cùng với đó, sau Tết Kỷ Hợi 2019, các doanh nghiệp đã giao hàng vào tháng 12/2018 chưa chủ động giao hàng theo các hợp đồng; Hệ thống thương lái chưa vào cuộc mạnh mẽ. Ngoài ra, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc xuất hiện thách thức mới...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng khẳng định: “Lúa gạo chỉ có con đường phát triển duy nhất là nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và cơ cấu lại sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường toàn cầu”. Bên cạnh đó,  trách nhiệm của Nhà nước là làm sao người dân có lợi ích tốt nhất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật cho phép.

Nhằm sớm giải quyết vấn đề giá lúa thấp hơn so với cùng kỳ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành cùng phối hợp, có giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh thu mua lúa, giúp nâng giá thu mua và tạo thu nhập tốt hơn cho nông dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo mua đủ lượng gạo và lúa dự trữ mà kế hoạch Nhà nước đã giao, “phải mua sớm”, bao gồm 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc.

Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển cùng với Bộ Tài chính thống nhất chủ trương, biện pháp để mua gạo hỗ phát triển trồng rừng, nhất là các tỉnh miền núi. Báo cáo Thủ tướng sớm có chủ trương để dự trữ, có một cơ số cần thiết giải quyết việc trồng rừng trong mùa xuân này.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xem xét tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp và coi đây là chủ trương của Chính phủ nhằm đảm bảo vốn cho việc mua trong thời kỳ đang rộ mùa này. Thủ tướng khẳng định: “Định hướng tín dụng mà Thủ tướng Chính phủ đã kết luận tại Hội nghị toàn quốc về ngân hàng là ưu tiên lĩnh vực xuất khẩu và nông nghiệp nông thôn. Cả 2 lĩnh vực này đều đúng trong nhóm tín dụng ưu đãi mà Chính phủ đã đưa ra tại chủ trương tín dụng năm 2018 - 2019”.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 2 Tổng công ty lương thực có chủ trương cụ thể bằng các nguồn lực khác nhau chỉ đạo mua kịp thời, sớm nhất lúa gạo cho người dân.

Bộ Công Thương tiếp tục cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm thị trường mới để tiêu thụ lúa dài hơi hơn cho người dân, nhất là khi chúng ta tham gia một số hiệp định thương mại mới gần đây trên cơ sở chất lượng gạo của Việt Nam được đánh giá không kém gì bất kỳ gạo ở nước ngoài.

Thủ tưởng chỉ đạo, ngay đầu tuần tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì,  họp với Ngân hàng Nhà nước, UBND các tỉnh, các doanh nghiệp có liên quan khác… để thúc đẩy xử lý vấn đề mua lúa mua thóc của nông dân. Các bộ, địa phương giám sát việc thu mua để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.