Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Theo chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu toàn diện các vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nguồn: internet
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu toàn diện các vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nguồn: internet

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện kịp thời, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, đạt được nhiều kết quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tuy nhiên, qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cho thấy vẫn còn một số người chưa được hưởng chế độ chính sách ưu đãi người có công, một số người còn chưa được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi và vẫn có người hưởng sai chế độ ưu đãi.

Trong thời gian tới, để tăng cường việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”, đáp ứng nguyện vọng của người có công và toàn xã hội, phải kiên quyết khắc phục các thiếu sót trong thời gian qua; tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, cơ quan ở trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền ở địa phương; các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình cần tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu toàn diện các vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Trước mắt, khẩn trương trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ; hướng dẫn giải quyết những trường hợp đề nghị xác nhận là người có công với cách mạng còn tồn đọng.

Kiên quyết thu hồi khoản tiền hưởng sai chế độ

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; xử lý nghiêm những việc làm sai trái, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; kiên quyết đình chỉ việc thụ hưởng chế độ và thu hồi khoản tiền hưởng sai chế độ.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; khẩn trương giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh do ngành quản lý còn tồn đọng; chủ trì phối hợp với các địa phương thanh tra, kết luận đối với những trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh đối tượng do ngành xác nhận và lập hồ sơ hưởng sai chế độ, chính sách ưu đãi, đồng thời chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp liên quan.

Bộ Công an điều tra, xử lý, kết luận theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công.

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về bệnh, tật, khám, giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tăng cường chỉ đạo Hội đồng Giám định y khoa các cấp hoạt động hiệu quả, khám giám định đúng đối tượng.

Bố trí vốn thực hiện chính sách hỗ trợ người có công

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc hoàn thiện các thủ tục xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đúng quy định của pháp luật; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm phạm pháp luật về quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; hỗ trợ đầu tư nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các công trình ghi công liệt sĩ theo quy định.

Bảo đảm người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát lại từng trường hợp cụ thể để giải quyết bổ sung những chính sách mà người có công chưa được hưởng, bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi người có công theo quy định của pháp luật.

Đồng thời triển khai thực hiện đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định đối với hộ gia đình thuộc danh sách hỗ trợ về nhà ở đã được ngân sách trung ương cấp, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn quy định.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thống kê, rà soát đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn theo quy định gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, cùng nhà nước chăm lo tốt hơn đối với những người có công với cách mạng.

Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và việc giải quyết những vấn đề tồn tại qua tổng rà soát; tiếp nhận ý kiến của quần chúng nhân dân, phát hiện những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công, phản ánh kịp thời để các cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, bảo đảm các chế độ ưu đãi đối với người có công được thực thi nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và công bằng.