Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

V. Duy

Chính thức có hiệu lực từ ngày 7/10/2019, Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận "Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC" cấp huyện, xã. Đáng chú ý, trong số đó có 9 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thuộc 3 lĩnh vực: Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH và lĩnh vực cấp sổ thẻ.

9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg, có tổng số 36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam, được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; bộ phận "Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC" cấp huyện, xã thuộc các lĩnh vực như: Cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; nghĩa vụ quân sự; thực hiện chính sách BHXH...

Trong số đó có 9 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thuộc 3 lĩnh vực: Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH và lĩnh vực cấp sổ thẻ.

Cụ thể như sau:

Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN gồm: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chủ tham gia BHYT; đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH.

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH gồm: Giải quyết hưởng chế độ thai sản (thực hiện đối với trường hợp NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi); giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác; giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg; giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

Lĩnh vực cấp sổ thẻ gồm: Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng hoặc cấp lại, đổi thẻ BHYT).

Bên cạnh đó, TTHC duy nhất liên quan đến lĩnh vực BHXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng là giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1/4/2000 sẽ được thực hiện tại cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, ngoài những TTHC được phê duyệt trong danh mục này, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chủ tịch UBND cấp tỉnh) thống nhất với Bộ, cơ quan ngang Bộ để đưa ra tiếp nhận tại bộ phận "Một cửa" các cấp những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, DN. Trường hợp không thống nhất được với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền đối với những CBCCVC, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm việc giải quyết TTHC theo quy định tại quyết định này; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ngành dọc báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tại địa phương với Chủ tịch UBND cùng cấp.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho CBCCVC của các cơ quan ngành dọc được cử ra làm việc tại bộ phận "Một cửa" các cấp; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những bộ, ngành thực hiện không nghiêm, không đúng quy định tại quyết định này.