Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch

PV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, khắc phục ngay các tồn tại về hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm cho người dân, bảo đảm trang bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, rà soát việc bảo đảm trang bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, Tổ COVID-19 cộng đồng. Nguồn: hanoimoi.com.vn
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, rà soát việc bảo đảm trang bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, Tổ COVID-19 cộng đồng. Nguồn: hanoimoi.com.vn

Cụ thể, Văn bản số 6324/VPCP-KGVX ngày 10/9/2021 của Văn phòng Chính phủ gửi UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương nêu rõ, để tiếp tục duy trì, bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, khắc phục ngay các tồn tại ở một số xã, phường, thị trấn về hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm cho người dân.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát việc bảo đảm trang bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, Tổ COVID-19 cộng đồng…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư không bảo đảm yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định được đăng ký về quê theo nguyện vọng, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, khoa học, đồng bộ giữa các địa phương, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.