Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng gói hỗ trợ kinh tế lần thứ hai

Minh Anh

Tại buổi Họp báo Chính phủ chuyên đề về Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ diễn ra sáng ngày 04/01/2021, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, liên quan đến gói hỗ trợ kinh tế lần thứ hai, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trả lời câu hỏi của báo chí (ngày 04/01/2021).
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trả lời câu hỏi của báo chí (ngày 04/01/2021).

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, mục tiêu, nhiệm vụ của gói hỗ trợ kinh tế lần thứ hai này là nhằm xây dựng giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho nền kinh tế, cũng như cho các doanh nghiệp, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021.

Trong báo cáo đánh giá, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo với Chính phủ lộ trình thực hiện năm 2021; tình hình dịch Covid-19 rất phức tạp và tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta và còn kéo dài thêm một số năm sau đó.

Trong bối cảnh đó, để hỗ trợ cho nền kinh tế cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương; theo dõi, giám sát, nắm bắt tình hình thường xuyên, liên tục, từ đó đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời, căn cứ vào các điều kiện về mặt nguồn lực, cũng như cách thức triển khai các giải pháp mà chúng ta đề ra.

“Tựu chung lại, gói hỗ trợ kinh tế lần thứ hai này, chúng tôi nhận nhiệm vụ triển khai do Thủ tướng Chính phủ giao. Chúng tôi sẽ kết hợp với các bộ, ngành trên cơ sở nắm bắt tình hình tác động của dịch Covid-19 và các khó khăn của nền kinh tế, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất với các thông tin có tính khả thi cao.

Do vậy, để trả lời thời điểm nào có gói hỗ trợ kinh tế lần thứ hai này, áp dụng ra sao, quy mô, phạm vi thế nào, tại thời điểm này, chúng tôi chưa thể trả lời chi tiết. Đến thời điểm chín muồi, chúng tôi hoàn tất nghiên cứu thì sẽ thông tin lại” - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết.