Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Việt Hoàng

Ngày 6/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8/2021 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kịch bản khôi phục, phát triển kinh tế, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Quốc hội giao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021. Nguồn: chinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021. Nguồn: chinhphu.vn

Theo chương trình, tại phiên họp, các thành viên của Chính phủ thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và các vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2021, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, sức khỏe, tính mạng của người dân và ảnh hưởng tới sản xuất công nghiệp, dịch vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội trong nước vẫn được duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực.

Tình hình 8 tháng cơ bản ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt ngoại giao vắc xin được đẩy mạnh. Tại nhiều địa phương, đặc biệt là 23 địa phương đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách, ưu tiên hàng đầu cho phòng chống dịch bệnh; 40 tỉnh, thành phố còn lại cũng tùy từng lúc, từng nơi để ưu tiên phù hợp cho chống dịch hoặc phát triển kinh tế...

Chính phủ đã chỉ đạo chuyển hướng trong phòng, chống dịch theo hướng kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân cấp. Trong đó, tập trung chỉ đạo chuyên sâu và phân cấp thực hiện, với phương châm "mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài; mỗi người dân là một chiến sĩ; người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch".

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng trong phòng, chống dịch, nhất là các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường, Thủ tướng yêu cầu tại Phiên họp thường kỳ tháng 8 này, các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình; phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đưa ra mục tiêu, giải pháp để thực hiện trong tháng 9 có kết quả cao hơn; làm tiền đề để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Quốc hội giao.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tổng hợp các đề xuất của các ngành, địa phương về kinh phí phục vụ phòng, chống dịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung chính sách cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch; Bộ Giao thông Vận tải xem xét quy định thống nhất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, di chuyển con người cần có chỉ đạo thống nhất; Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy chiến dịch ngoại giao vắc xin để có vắc xin nhiều nhất, sớm nhất tiêm phòng cho người dân...

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các cấp, các ngành, địa phương cần nỗ lực nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, nghiên cứu giải pháp thích ứng an toàn trong điều kiện mới; xây dựng kịch bản khôi phục, phát triển kinh tế trong tình hình mới...